ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมอาชาบำบัดช่วยเหลือพัฒนาการเด็กพิเศษ

วันที่ลงข่าว: 11/07/19

            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล และ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมอาชาบำบัด ช่วยเหลือ พัฒนาการเด็กพิเศษทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และสังคม เพื่อให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น

            นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาชาบำบัดที่โรงเรียนสอนขี่ม้า สี่แควฮอร์ส อะคาเดมี่ บริเวณเกาะญวนอำเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จัดเด็กพิเศษเข้ารับการบำบัด ใช้ระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการฝึกกล้ามเนื้อการทรงตัวบนหลังม้า การหยิบจับสิ่งของ การแปลความหมายจากรูปภาพ โดยจะมีครูฝึกและผู้ปกครองดูแลควบคุมความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมอุปกรณ์ป้องกันซึ่งกิจกรรมอาชาบำบัดจะช่วยให้เด็กพิเศษมีร่างกายและกล้ามเนื้อแข็งแรง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง มีสมาธิ ร่างกายและจิตใจมีความพร้อมที่จะอยู่ในสังคมโดยไม่เป็นภาระ  

           นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่า การช่วยเหลือให้เด็กพิเศษ เช่น ออทิสติก หรือ ดาวน์ซินโดรม ให้ช่วยเหลือตนเองได้นับเป็นกุศลของผู้เกี่ยวข้อง ที่ต้องทุ่มเททั้งพลังกายและพลังใจอย่างสูง ซึ่งเมื่อเด็กพิเศษได้รับการพัฒนาจนถึงระดับที่พึ่งพาตนเองได้ ภาระในระยะต้นจะเปลี่ยนเป็นพลังของสังคม ซึ่งปัจจุบันเปิดกว้างและสิทธิผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการรับรองจากกฎหมายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

           สำหรับโรงเรียนสอนขี่ม้า สี่แคว ฮอร์ส อะคาเดมี่ บริเวณเกาะญวนอำเภอเมืองนครสวรรค์ปัจจุบันมีม้า 8 ตัวพร้อมครูฝึก เปิดสอนให้กับบุคคลทั่วไปที่มีน้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม ด้วย สามารถสอบถามได้ที่ ร้านจันทร์เสวย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก