ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จัดอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูเด็กพิการและความเข้าใจการใช้กายอุปกรณ์ และผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดพังงาเข้าใจการใช้กายอุปกรณ์ และผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดพังงา

วันที่ลงข่าว: 11/07/19

    นายพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์  นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูเด็กพิการและความเข้าใจการใช้กายอุปกรณ์ ภายใต้โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการสำหรับคนพิการ และผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดพังงา โดยมีนางกฤษณา แซ่ลิ่ม กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วป่าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมเขาหลัก ออคิดส์ บีช รีสอร์ทพังงา

 

        สำนักงานกาชาดจังหวัดพังงา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภากาชาดไทย เพื่อดำเนิน โครงการจัดหากายอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ สำหรับคนพิการ และผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดพังงา ในปีงบประมาณ 2562 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ รองเท้าอุปกรณ์พิเศษพยุงเท้า สำหรับเด็กพิการฟื้นฟูเด็กพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมต่าง ๆ และผู้ป่วยเบาหวานเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงของผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องตัดเท้า

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก