ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถการนวดแผนไทยแก่แกนนำสุขภาพในพื้นที่

วันที่ลงข่าว: 11/07/19

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 ก.ค.ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถการนวดแผนไทยแก่ประชาชน แกนนำสุขภาพในพื้นที่ จำนวน 50 คน มีนายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา นายสมชาย ทรัพย์สิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทับมา นายสรวิชญ์ เพชรนคร รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา จ่าเอกอัครนันท์ จันทร์บัว ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานฯ นางนุชนารถ สุขาวดี ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติฯ นายประเสริฐ กล่าวว่า ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยในทุกช่วงอายุ นอกจากนี้โรคหลอดเลือดสมองยังกระทบต่อภาวการณ์เจ็บป่วย ความพิการและอาจถึงแก่ชีวิตได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจโดยเฉพาะการป้องกันการเกิดโรค นอกจากนี้ควรทราบถึงวิธีการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมักจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรืออัมพฤกษ์ อัมพาด ร่างกายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย มีผลกระทบต่อกล้ามเนื้อทำให้กล้าเนื้อลีบ แขนขาอ่อนแรง บางรายถึงขนาดเกิดแผลกดทับจากการนอนติดเตียง บางรายมีภาวะเครียดซึมเศร้า จึงต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อฟื้นฟูบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกเหนือจากการดูแลตามแนวทางของทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว การแพทย์ทางเลือก เช่น การนวดแผนไทยยังเป็นแนวทางการดูแลที่เสริมเข้ามาเพื่อช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อและผ่อนคลาย คลายเครียด ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวดีขึ้น ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการนวดแผนไทย จำได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถการนวดแผนไทยแก่ประชาชน และแกนนำสุขภาพในพื้นที่ดังกล่าวขึ้น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความพร้อมความตั้งใจในการดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ให้มีอาการที่ดีขึ้นต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก