ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดอุดรธานี ลดความเหลื่อมล้ำสังคมมอบบ้านอุ่นรักหลังที่ 167 168 อ.กู่แก้ว

วันที่ลงข่าว: 11/07/19

            รองผู้ว่าฯ อุดรธานี มอบบ้านอุ่นรักหลังที่ 167-168 ที่อำเภอกู่แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำผู้ใหญ่ใจดีเดินสายมอบบ้านอุ่นรักหลังที่ 167 และ 168 เติมฟันแก่ผู้ขาดโอกาสในสังคมในพื้นที่อำเภอกู่แก้ว สนองนโยบาย"เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" สานต่อโครงการ 125 ปี 125 หลัง เฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 125 ปี วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 

            นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ภาจำปี ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทรายเริ่มอุดม นายวุฒิพงษ์ พงศ์ศาสตร์ ผู้จัดการโรงงานน้ำตาลทรายเริ่มอุดมเป็นตัวแทนนายปรีชา-นางสรรค์นราและนางสาวภควพร (พะ-คะ-วะ-พอน) ชัยรัตน์ เจ้าภาพหลักบริจาคเงินสร้างบ้านหลังละ 40,000 บาท เพื่อสร้างบ้านส่งมอบให้กับผู้ขาดโอกาสในสังคม ในขณะที่ชาวบ้านในตำบลบ้านจีต ร่วมบริจาคอุปกรณ์ในการ ก่อสร้างบ้าน เช่น วงกบ หน้าต่าง ประตู สีทาบ้าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นหลังละ 45,000 บาท 

            โดยบ้านอุ่นรักหลังที่ 167 สร้างส่งมอบให้กับนายแฮด ศรีสุขา อายุ 67 ปี ราษฎรบ้านกู่แก้ว บ้านเลขที่ 244 หมู่ที่ 7 บ้านกู่แก้ว ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว อาศัยอยู่เพียงลำพัง เป็นผู้ขาดโอกาสในสังคมที่มีความประพฤติดี ชอบช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมของหมู่บ้าน ซึ่งบ้านพักอาศัยหลังเดิมเป็นกระท่อมไม้ไผ่ หลังคาสังกะสีสภาพโดยรวมทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง เวลาฝนตกจะรั่วเกือบทั้งหลัง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ นายแฮด มีฐานะยากจน รายได้หลักมาจากการรับจ้างทั่วไป เนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง (มีโรคประจำตัวคือ ปวดขา) ต้องไปหาหมออยู่เป็นประจำ ปัจจุบันได้รับเบี้ยผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลกู่แก้ว 600 บาทต่อเดือน และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

            จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะผู้ใหญ่ใจดี เดินทางไปมอบบ้าบอุ่นรักหลังที่ 168 ให้กับนางบุญมา เทียมซิน อายุ 81 ปี เพื่อนบ้านนายแฮด ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 7 บ้านกู่แก้ว ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว นางบุญมาอาศัยอยู่กับบุตรที่ป่วยจิตเวช สภาพบ้านเดิม มีลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ทรุดโทรม ต้องใช้เศษวัสดุ,ไม้มาทำฝาบ้าน ไม่มั่นคงแข็งแรง หลังคารั่ว เวลาฝนตกจะทำให้ห้องครัวมีน้ำท่วมขังจนไม่สามารถหุงหาอาหารได้ สภาพห้องน้ำเป็นแบบส้วมซึมและอยู่ห่างจากตัวบ้าน ครอบครัวมีฐานะยากจนมีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยผู้พิการของบุตร 

            นายเกียรติศักดิ์ ภาจำปี ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทรายเริ่มอุดม ผู้แทนนายปรีชาและครอบครัว กล่าวอวยพรเจ้าของบ้านพร้อมขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีที่จัดทำโครงการดีๆให้กับผู้ขาดโอกาสในสังคม เงิน 40,000 บาท คงไม่สามารถสร้างบ้านเป็นหลังได้หากขาดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนในชุมชน เป็นการแสดงให้เห็นน้ำใจของชาวอุดรธานีที่มีให้กัน "เราจะไม่ทิ้ใครไว้ข้างหลัง" 

 

            ในขณะที่ผู้ได้รับมอบบ้านอุ่นรักทั้ง 2 หลังปลื้มใจ ดีใจพูดไม่ออกบอกไม่ถูกที่มีคนมาช่วยให้มีชีวิตที่มั่นคง ชีวิตเป็นเหมือนฟันไม่คิดว่าจะมีบ้านที่มั่นคงอยู่อาศัยขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่าน ขอให้มีชีวิตที่มั่นคง มีความสุขทุกคน พร้อมกราบขอพรพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้เกิดเป็นคนไทยอาศัยอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร ชีวิตที่เหลือขอเป็นคนดีทดแทนคุณแผ่นดิน 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก