ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สุรินทร์นำหน่วยบริการภาครัฐออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ตามโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

วันที่ลงข่าว: 11/07/19

           วันที่ 9 ก.ค. 62 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนบ้านภูดิน ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2562 เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยการนำบริการจากภาครัฐลงพื้นที่ไปบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยตรง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชน เพิ่มโอกาสและช่องทางเข้าถึงการบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมมอบพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว มอบเวชภัณฑ์สัตว์ มอบจักรยานให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 2 ราย มอบทุนให้กับผู้พิการ จำนวน 2 ทุนๆ ละ 1,000 บาท มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 10 ทุนๆ ละ 2,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ในพื้นที่จำนวน 100 ชุด เสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.สุรินทร์ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ จากนั้นได้ออกเดินเยี่ยมชมบูทและจุดให้บริการประชาชนที่ทางภาครัฐและเอกชน นำมาจัดแสดงและให้บริการในหลากหลายรูปแบบ ทั้งให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และแจกเวชภัณฑ์ สิ่งของมากมาย พร้อมทั้งมีของดีขึ้นชื่อ ทั้งผลิตผลทางการเกษตร สินค้า OTOP ในพื้นที่มาจัดแสดงให้ประชาชนเลือกซื้อ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินพบปะเยี่ยมเยียนทุกๆบูทอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ซึ่งโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ารับบริการจากหน่วยงานที่มาออกพื้นที่ให้บริการโครงการฯในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และครั้งหน้าจะเป็นการออกโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอกาบเชิง 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก