ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนร่วมสนับสนุน ดอกบานชื่น สัญลักษณ์ “ วันเมตตาปัญญาอ่อน ” นำรายได้สมทบทุนเพื่อคนพิการทางสติปัญญา

วันที่ลงข่าว: 09/07/19

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ อาสาสมัครและเด็กพิการทางสติปัญญา ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เข้าพบ เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดอกบานชื่น ในโอกาสวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวัน “เมตตาปัญญาอ่อน” ด้วยการจำหน่ายดอกบานชื่นสัญลักษณ์วัน “เมตตาปัญญาอ่อน” เพื่อหาทุนส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ แก่ผู้พิการทางสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

          ทั้งนี้จำหน่ายตามหน่วยงานราชการ ธนาคาร บริษัท ห้างร้านต่างๆ และประชาชนทั่วไป ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ รวมถึงมีนักศึกษาอาสาสมัครถือกล่องรับบริจาคตามศูนย์การค้าต่างๆ ทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นเวลา 11 วันคือ 29,30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 6,7,13,14,27,28,29 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 3,4 สิงหาคม 2562 และจัดรายการพิเศษ “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 22.30 – 00.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญา

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก