ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ราชกิจฯ เผย ประกาศแพร่ประกาศกรมอุทยานฯ ยกเว้นค่าบริการสำหรับคนพิการ โดยให้แสดงบัตรประจำตัว

วันที่ลงข่าว: 09/07/19
          วันที่ 8ก.ค.2562  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการสำหรับคนพิการที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เนื่องด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในสถานที่ราชการได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการท่องเที่ยวและนันทนาการในอุทยานแห่งชาติ จึงออกประกาศให้ยกเว้นค่าบริการสำหรับคนพิการเฉพาะชาวไทยที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตนประกอบการยกเว้นค่าบริการในการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 20 มิ.ย. พ.ศ. 2562 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
 
ที่มาของข่าว https://mgronline.com/politics/detail/9620000065030
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก