ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"ธาราบำบัด" ฝึกทักษะการเอาตัวรอดในน้ำ "ช่วยน้องพิการถึงบันไดบ้าน"

วันที่ลงข่าว: 04/07/19

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา เสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ จัดกิจกรรม "ธาราบำบัด" เติมความสุข เพิ่มทักษะการเอาตัวรอดในน้ำให้น้องพิการ ว่ายน้ำเป็น

          นักเรียนจากโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 100 คน รวมทั้ง บุคลากร 20 คน และผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ธาราบำบัด เติมความสุข และเพิ่มทักษะการเอาตัวรอดในน้ำให้น้องพิการ" ภายใต้โครงการช่วยน้องพิการถึงบันไดบ้าน ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ได้จัดอบรมให้ความรู้ฝึกปฎิบัติการว่ายน้ำ เพื่อชีวิตรอดแก่นักเรียนพิการ ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา โดยได้เชิญ "ครูพายุ" ครูสอนว่ายน้ำอดีตนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ มาให้ความรู้ บรรยายภาคทฤษฎีในเรื่อง "ทักษะการเอาตัวรอดในน้ำให้น้องพิการ" และฝึกปฎิบัติ เพื่อเคลื่อนไหวร่างกายในน้ำ ซึ่งกิจกรรมลงสระว่ายน้ำ ได้สร้างทั้งความสุข รอยยิ้ม และความสนุกสนานให้กับน้อง ๆ รวมถึงบุคลากร เป็นอย่างมาก โดยทุกคนมีความตั้งใจในการเรียนรู้ ฝึกปฎิบัติขณะลงน้ำ ซึ่งเด็กแต่ละคนก็จะมีครูประกบคู่ 1 คน เพื่อให้เด็กเกิดความปลอดภัย และมีความกล้าที่จะลงเล่นน้ำ

          "ครูพายุ" หรือนายณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม บอกว่า สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นเรื่องของการสร้างความคุ้นเคยในน้ำ และสอนว่ายน้ำเอาตัวรอดเบื้องต้น มีเพลง มีกิจกรรมนันทนาการ โดยเฉพาะเด็กจะต้องคุ้นน้ำ จะต้องเข้าขอบสระได้เบื้องต้น ที่สำคัญ คือ เน้นพัฒนาการของเด็ก เด็กจะได้ประโยชน์ ได้ระบายแรงขับ อยู่กับเพื่อน ๆ จะมีพัฒนาการทางสังคม รวมถึงได้ออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และที่สำคัญที่สุดเป้าหมาย คือ ว่ายน้ำให้เป็น

          ขณะที่นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน กล่าวว่า สำหรับโครงการช่วยน้องพิการถึงบันไดบ้าน มีด้วยกัน 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 คือ Art for all และการปรับศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการมาเป็นศูนย์ดีแคร์ เป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ส่วนในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ 3 "ธาราบำบัด เติมความสุข และเพิ่มทักษะการเอาตัวรอดในน้ำให้น้องพิการ" จัด 2 รุ่น รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

          โดยได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัด ในโครงการช่วยน้องพิการถึงบันไดบ้าน ปี 2562 ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา

          ประโยชน์มักผลจากโครงการนี้ฯ ก็จะเกิดกับลูก ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีเด็กที่จมน้ำ เกิดเพลี่ยงพล้ำทางน้ำมาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ก็ได้ให้นโยบาย นำเด็กกลุ่มนี้มาเรียนรู้การว่ายน้ำ เพื่อให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี น้ำเป็นอันตรายอย่างไร เมื่ออยู่ใกล้น้ำจะดูแลตนเองอย่างไร และต้องขอขอบคุณครูพายุ และทีมงาน ที่มาเติมความรู้ให้ลูก ๆ นักเรียนพิเศษ และครูของทางศูนย์ฯ ครูก็จะได้นำความรู้ไปแนะนำ เติมเต็มให้กับลูก ๆ เด็กพิเศษต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก