ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งช่วยเหลือคุณตาวิ่ง คงแคล้วภัย ชายชราตาพิการทั้งสองข้าง

วันที่ลงข่าว: 04/07/19

            นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแผนและเข้าให้การช่วยเหลือนายวิ่ง คงแคล้วภัย อายุ 98 ปี ซึ่งอาศัยในกระท่อมไม้เล็ก ๆ พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพิการตาบอดทั้งสองข้าง โดยอาศัยอยู่เพียงลำพัง โดยมีนายพิสิษฐ์ บุญปาน และชาวบ้านพยามยามระดมทุนทำการก่อสร้างบ้านใหม่หลังเล็ก ๆ เพื่อให้คุณทวดวิ่งได้อยู่อาศัยในบั้นปลายชีวิต แต่การก่อสร้างขาดงบประมาณจึงยังไม่แล้วเสร็จ จนมีผู้ใจบุญจากทั่วประเทศแจ้งขอมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคุณตาวิ่ง คงแคล้วภัย และในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าให้การช่วยเหลือมาตามลำดับแล้วนั้น

            โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายอำเภอท่าศาลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนนายกเหล่ากาชาด ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัด อบต.หัวตะพาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ และผู้แทนจากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม โดยเบื้องต้นทางจังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้ร่วมกำหนดแผนการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยจะสร้างบ้านแบบมั่นคงถาวร ยกพื้นสูงประมาณ 1 เมตร มีบันไดและทางลาด เนื่องจากสภาพพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเป็นที่มีน้ำท่วมขังทุกปี จึงขาดความเหมาะสมหากจะมีการก่อสร้างบ้านแบบน๊อคดาวน์ ซึ่งทางช่างโยธาธิการจังหวัด จะได้ออกแบบก่อสร้างบ้าน เพื่อก่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย มั่นคง และเหมาะสมกับข้อจำกัดของผู้พักอาศัย โดยมีกำหนดจะดำเนินการเพื่อออกแบบบ้านให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ส่วนการก่อสร้างนั้นมีกำหนดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

            อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการเจ้าหน้าที่นำกระเบื้องเพื่อไปมุงหลังคา พร้อมดำเนินการปรับปรุงกระท่อมหลังเก่าของคุณตาวิ่ง คงแคล้วภัย เพื่อให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้และเหมาะสมกับการอยู่อาศัยชั่วคราว จนกว่าการก่อสร้างบ้านหลังใหม่จะแล้วเสร็จด้วย ส่วนความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องขออนุญาตให้ใช้ที่ดินปลูกสร้างบ้านจากญาตินั้นได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และผู้นำท้องถิ่นเข้าเจราจาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่จะได้เข้าดำเนินการเรื่องการขอบ้านเลขที่ การอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค น้ำกิน น้ำใช้ การตรวจเชคสุขภาพ ทั้งระบบ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก