ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม.นำตัวอย่างนวัตกรรมเพื่อคนพิการ โชว์นายกรัฐมนตรี พร้อมเชิญชวนร่วมงาน Thailand Social Expo 2019 มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสังคมที่ใหญ่ที่สุดของไทย

วันที่ลงข่าว: 04/07/19

        นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพม นำตัวอย่างผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย ภายในงาน Thailand Social Expo 2019 อาทิ เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการแบบทั่วไป EX Wheelchair // โมเดลบ้านคนพิการ //และน้องน้ำใจ Chatbot ซึ่งเป็นระบบให้คำปรึกษาและบริการประชาชนแบบอัตโนมัติผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น มาจัดแสดงให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ งานมหกรรม Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

        นอกจากนี้งานมหกรรมด้านสังคมที่จะจัดขึ้นดังกล่าวได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม จากประเทศไทยและอาเซียน กว่า 100 หน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมที่น่าสนใจที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 4 โซนสำคัญ ประกอบด้วย 

        โซนที่ 1 การเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย โซนที่ 2 การบริการทางสังคม อาทิ จัดหางาน ทำบัตรประจำตัวประชาชน ตรวจสุขภาพ ฝึกอาชีพ เป็นต้น โซนที่ 3 การแสดงบนเวทีและการแสดงนวัตกรรมทางสังคม มีการแสดงผลงานการพัฒนา คนทุกช่วงวัย และ โซนที่ 4 การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า และร้านอาหาร

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก