ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อาชีวศึกษาขอนแก่นพร้อมเป็นต้นแบบดูแลผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ลงข่าว: 02/07/19

          ศูนย์ข่าวขอนแก่น - อาชีวศึกษาขอนแก่นติวเข้มผู้สูงอายุก้าวทันเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนสาขาไอทีสอนใช้สมาร์ทโฟนเพื่อให้ใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เป็นร่วมกิจกรรมกับลูกหลานบนโลกโซเชียลได้ เผยศูนย์นวัตกรรมของวิทยาลัยฯ พร้อมเป็นต้นแบบดูแลผู้สูงอายุด้วยดิจิทัล

          รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 62 ที่ศูนย์ไอซีที วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถนนหลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุยุคไอที 1 บาตร โดยมีนางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล นายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ประธานมูลนิธิคนพิการและผู้สูงอายุ จ.ขอนแก่น น.ส.บุญนอม งามเชื้อ ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ดร.อาทิตย์ กลีบรัง อาจารย์ผู้สอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายศาสตรา ผลากอง ผู้แทน บริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมในพิธี โดยมีผู้สูงอายุเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน 52 คน 

          ศูนย์นวัตกรรม KVC-Cisco Innovation Center เป็นความร่วมมือทางวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด มุ่งเน้นผลิตผู้เรียนให้เป็นนวัตกร และบ่มเพาะนวัตกรรมด้านดิจิทัล ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการบ่มเพาะนวัตกรด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก รวมทั้งมีเป้าหมายจะร่วมสร้างสังคมผู้สูงอายุให้น่าอยู่ มีคุณค่า เข้มแข็งและยั่งยืน

          นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ประธานดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ กล่าวว่า ทางวิทยาลัยฯ มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และติดอาวุธทางความคิดในการใช้ไอทีให้แก่ผู้สูงอายุ การดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความสุข มีคุณค่าในสังคม ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน การดูแล การเทกแคร์ การมีสำนึกในการกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่สำคัญที่ตนตระหนักเป็นอย่างมาก 

          “ขอขอบคุณและชื่นชมผู้สูงอายุทุกท่านที่ลุกขึ้นมารวมพลังและสร้างคุณค่าให้ตัวเอง ด้วยการเรียนรู้ไอที โดยไม่อายหรือว่าเขินแม้จะอายุมากแล้ว แต่ละท่านไม่กลัวเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าร่วมอบรมเรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟนครั้งนี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ กับลูกหลานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้ เป็นการปรับตัวให้ทันกับความทันสมัยของโลกโซเชียล” นางอนงค์ลักษณ์กล่าว และบอกอีกว่า

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นอกจากจะมีสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางฯ ที่มากที่สุดในประเทศไทยแล้ว ยังมีศูนย์นวัตกรรม KVC-Cisco Innovation Center ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งนวัตกรรมด้านอาหารสุขภาพอีกด้วย 

          สำหรับนวัตกรรมที่นำมาอบรมในครั้งนี้เป็นผลจากการบ่มเพาะและการบูรณาการองค์ความรู้ของผู้เรียนสาขาไอที วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และผู้สอนที่มีแนวคิดสร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้มีทั้ง Healthy Aging Care (นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุ:ก้อยคั่วสะดิ้งและคุกกี้สะดิ้ง) Smart Pharmacy Cabinet (เครื่องแจ้งเตือนการรับประทานยาอัตโนมัติ) และ Smart Aging Care (ระบบจดจำใบหน้าและสั่งการด้วยเสียง) โดยอนาคตศูนย์นวัตกรรมวิทยาลัยอาชีวขอนแก่นจะพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

          ด้าน ดร.อาทิตย์ กลีบรัง อาจารย์ผู้สอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า การเรียนรู้แบบ WIL (Work Integrate Learning) เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของผู้สอนไอที และควรนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพราะเป็นการทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพ มองเห็นทิศทาง เห็นเป้าหมายในการเรียนรู้ว่าเรียนแล้วได้อะไร เป็นแรงบันดาลใจที่ท้าทายอย่างยิ่งในการเรียนการสอน

          “ผู้เรียนไอที ผู้สอน และผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นมีความสุขมากในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน เรามีห้องเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติหลายห้อง เช่น Creative Web Design, Mobile Application, Animation and Digital Content ห้องนวัตกรรม จึงเป็นความภาคภูมิใจที่เราต่อยอดจากความรู้ที่จะนำไปสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต” ดร.อาทิตย์กล่าว

ที่มาของข่าว https://mgronline.com/local/detail/9620000062022
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก