ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจ และรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่มีความพิการทางร่างกายเพื่อเข้าร่วมโครงการมอบรถวีลแชร์ให้ผู้ป่วยที่มีความพิการทางร่างกาย

วันที่ลงข่าว: 02/07/19

            นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย ดร.รัศมี ผลจันทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (พิเศษ)/ศิษยาภิบาลคริสตจักร ศิลาเอก และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลหัวหิน นำโดย นางสาววันเพ็ญ เหลืองนฤทัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ และคณะ ร่วมลงพื้นที่สำรวจ และรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่มีความพิการทางร่างกาย (ต่อเนื่อง) พร้อมประเมินสภาพร่างกายผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนรวม 23 คน ในโครงการ “มอบรถวีลแชร์ให้ผู้ป่วยที่มีความพิการทางร่างกาย” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางสาวปวริศา ชูศรี ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หน่วยบริการหัวหิน เป็นผู้ประสานงานและดูแลผู้ป่วย และมี นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะครู เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยชุดรักษาความสงบที่ 1 ร้อยรักษาความสงบจังหวัดประจวบฯ พื้นที่ อ.เมืองประจวบฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

            โดยในครั้งนี้ จะมีการรวบรวมข้อมูลส่งสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ เพื่อจัดส่งรถวีลแชร์ ซึ่งเป็นรถวีลแชร์ที่ใช้งานแล้วแต่มีสภาพแข็งแรงประมาณ 80% จากต่างประเทศ อาทิ อเมริกา,เยอรมนี,ญี่ปุ่น ซึ่งโครงการนี้มีหน่วยงานร่วมกันดำเนินการคือ จอนห์นี่แอนด์เฟรนด์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คริสจักรศิลาเอก เทศบาลเมืองหัวหิน กลุ่มงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลหัวหิน และกิ่งกาชาด อ.หัวหิน โดยจะมอบรถวีลแชร์ ที่นอนลม วอคเกิ้ลไม้เท้าช่วยพยุง และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับผู้ป่วยเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ป่วยผู้พิการให้มีพลังในการต่อสู้ชีวิตต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก