ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สกลนคร เจ๋งรถไฟฟ้าคนพิการฝีมือเยาวชนเตรียมอวดสายตาชาวต่างชาติ

วันที่ลงข่าว: 02/07/19

            สุดยอดผลงานประดิษฐ์นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ผลิตรถไฟฟ้าคนพิการผู้สูงอายุ ใช้ดีเกินคาดประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลงานประดิษฐ์ที่ควรส่งเสริมฝีมือลูกหลานเยาวชนชาว จ.สกลนคร ทีมงาน Journey Electric Wheelchair จากวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ได้คิดค้นและผลิตรถไฟฟ้าคนพิการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สามารถเคลื่อนที่ในระยะใกล้ด้วยตัวเอง ลดเวลาในการเดินทางด้วยวีลแชร์ โดยรถไฟฟ้าคนพิการเริ่มจากแนวคิดที่ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวมากขึ้น สิ่งที่จะอำนวยความสะดวก จึงเริ่มผลิตรถไฟฟ้าคนพิการ เป็นรถไฟฟ้าพลังงาน 2 ระบบ ประกอบด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์ตเข้ากับแบบเตอรรี่และระบบชาร์ตไฟบ้านใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และระบบเปิดปิดฝาท้ายสำหรับนำรถวีลแชร์ขึ้น มีความคล่องตัวอย่างมากที่ ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน สำคัญราคาถูกกว่าท้องตลาดในราคาประมาณ 25,000 บาท 

           นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร เปิดเผยว่า ผลงาน Journey Electric Wheelchair รถไฟฟ้าคนพิการ จากวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ได้ผ่านการคัดเลือกจาก สวทช. ในการร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ และเป็นตัวแทนประเทศไทย 7 ทีมสุดท้าย ให้เข้าร่วมประกวด ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 13 ณ National Convention Center ณ เมืองแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2562 ถือเป็นความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ผลงานรถไฟฟ้าคนพิการจากวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร สามารถนำไปอวดชางต่างชาติสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตคิดค้นเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคต

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก