ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สดช. ร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอร่างแผนพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน และสตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ลงข่าว: 01/07/19

          ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงานประชุมวิชาการTokyo 41st International Conference on "Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2019"จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Mystays Hotel Ochanomizu Conference Center ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ กิจกรรมศึกษาวิจัย Thailand Digital Inclusion

          การประชุมครั้งนี้ สดช. ได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน และสตรี โดยในงานยังมีการแสดงผลงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อสนับสนุนและจัดให้มีแพลตฟอร์มสำหรับเครือข่ายการแบ่งปันการเผยแพร่ที่มีศักยภาพของนักวิชาการจากหลายประเทศ

          ทั้งนี้ คณะ สดช. ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ที่ Nippon Telegraph and Telephone Corporation หรือ NTT Docomo ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ซันโนะปาร์คทาวเวอร์ เขตจิโยะดะ เมืองโตเกียว ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและปรับตัวเข้าสู่ ยุค 5G อย่างเต็มรูปแบบ

          นอกจากนี้ ยังได้ไปศึกษาดูงานฮิตาชิ (Hitachi) Smart Cities from Hitachi เมืองโตเกียว ซึ่งมีการสร้าง Smart Cities ให้เป็นเมืองที่มุ่งเน้นความ ปลอดภัยและมีศักยภาพ โดยใช้ Internet of Things(IoT) ที่ เข้าไปปรับโครงสร้างพื้นฐานแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและการขนส่งตามความต้องการของเมือง รวมถึงมีระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการค้าปลีกและธุรกิจอื่นๆ ใน Smart Cities เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

 

 

ที่มาของข่าว https://www.ryt9.com/s/prg/3008655
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก