ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค จะสำเร็จในปีนี้ตามกรอบผู้นำอาเซียนตั้งเป้าไว้

วันที่ลงข่าว: 25/06/19

          นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความคืบหน้า เรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซ็ป ว่า การประชุมครั้งนี้ถือได้ว่ามีข่าวดี เพราะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศแสดงความมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเจรจาให้ได้ผลสรุปในปีนี้ตามที่ผู้นำอาเซียนตั้งเป้าไว้ ซึ่งได้ตระหนักถึงสถานการณ์โลกท่ามกลางภาวะตึงเครียดและความไม่แน่นอนทางการค้า โดยผลการเจรจาอาร์เซ็ปให้ได้ตามกำหนดจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการค้าระหว่างประเทศของอาเซียน ทั้งนี้ อาร์เซ็ปมีกำหนดพบหารือในระดับคณะเจรจาอีก 3 ครั้ง ที่ประเทศออสเตรเลีย จีน และเวียดนาม และระดับรัฐมนตรีอีก 2 ครั้ง ที่ประเทศจีนและไทย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก