ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตราด ติวเข้มการใช้หนังสือภาษามือสถานที่สำคัญของจังหวัดตราด สร้างมาตรฐานการใช้ภาษามือเพื่อสื่อความหมายสถานที่ให้คนพิการทางการได้ยิน

วันที่ลงข่าว: 25/06/19

            วันที่ 24 มิ.ย. 62 นายสมโภชน์ วาสุกรี ปราชญ์เมืองตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผยแพร่ภาษามือสถานที่สำคัญในจังหวัดตราด” ซึ่งชมรมคนหูหนวกจังหวัดตราด จัดขึ้นโดยมีคนพิการทางการได้ยินในพื้นที่จังหวัดตราด เข้าร่วมที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด 

            นายนพดล ศิริสาคร ประธานชมรมคนหูหนวกจังหวัดตราด เปิดเผยว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผยแพร่ภาษามือสถานที่สำคัญในจังหวัดตราด” ในครั้งนี้เนื่องมาจากชมรมคนหูหนวกจังหวัดตราด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการดำเนินโครงการสร้างสื่อภาษามือเพื่อเผยแพร่สถานที่สำคัญและเป็นมรดกทางภาษาสำหรับคนพิการทางการได้ยิน หรือการสื่อความหมายสถานที่สำคัญในจังหวัดตราด โดยมีการดำเนินการทั้งสิ้น 4 กิจกรรม การเผยแพร่ภาษามือสถานที่สำคัญในจังหวัดตราด เป็นกิจกรรมที่ 4 โดยได้นำกิจกรรมที่ดำเนินการที่ผ่านมาทั้ง 3 กิจกรรม มาขยายผลให้กับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือบุคคลที่สนใจได้รับทราบข้อมูลภาษามือสถานที่สำคัญในจังหวัดตราด ซึ่งได้มีการจัดพิมพ์ จัดทำวิดีทัศน์ และหนังสือภาษามือ สถานที่สำคัญของจังหวัดตราดพร้อมภาพประกอบไว้ประกอบการจัดอบรมในครั้งนี้ เช่น การใช้ภาษามือ สื่อถึงชื่อ อำเภอ, ตำบลในจังหวัดตราด สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะที่สำคัญในจังหวัดตราด รวมทั้งสิ้น 100 ถ้อยคำ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการใช้ภาษามือเพื่อสื่อความหมายให้กับคนพิการทางการได้ยิน  

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก