ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ยะลา เตรียมเปิดตัว“แผ่นปูพื้นยางพารา”นวัตกรรมไทย นำทางผู้พิการทางการเห็น” ต่อยอดจุดเด่นยางธรรมชาติ “สร้างมูลค่าเพิ่ม ตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ลงข่าว: 24/06/19

          กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี ได้เร่งแปรรูปผลิตภัณฑ์แผ่นปูพื้นยางพาราผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการเห็น หลังผ่านกระบวนการจากน้ำยาง ใส่สี นำยางมารีด เพื่อให้ได้แผ่นยาง พร้อมนำไปตัด และนำมาเข้าเครื่องแปรรูปเป็นแผ่นปูพื้นยาง

 

           นางวรรลัดดา พรหมสุข รองประธานกลุ่มฯ กล่าวว่า ทางกลุ่มฯ ได้ร่วมมือกับ ม.อ.ปัตตานี ม.อ.หาดใหญ่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา และร่วมกันจัดทำแผ่นปูพื้นยางพาราสำหรับผู้พิการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งเสริมให้มีการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น  โดยผลิตในนามแบรนด์วัสดุดีของบริษัทภาภรอัณณ์ จำกัด ปัจจุบันทางกลุ่มได้ผลิต และจัดส่งให้กับทางบริษัทแล้ว 2-3 ล๊อต เฉลี่ยแล้วประมาณ เดือนละ 4,000 แผ่น โดยมีทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งการทำผลิตภัณฑ์แผ่นยางพาราปูพื้นผิวสัมผัสสำหรับคนพิการทางการเห็น เป็นการแปรรูปน้ำยางพารา เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และสมาชิกกลุ่ม ถ้ายังไม่มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ทำให้ราคาน้ำยางจะอยู่ในราคาปกติ แต่ถ้ามานำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์แผ่นปูพื้นยางฯ นี้ จะมีสีสันสวยงาม สามารถนำไปปูได้ทั้งพื้นถนน บันได พื้นตามทางเดินอาคารต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ ซึ่งจะได้รู้สัมผัส นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ตกแต่งในสถานที่ใช้งานได้อีกด้วย

 

            สำหรับผลิตภัณฑ์ยางพาราแผ่นปูพื้นยางพาราผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการเห็น เป็นความร่วมมือระหว่าง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา บริษัทภาภรอัณณ์ จำกัด และกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี จัดทำขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์วัสดุดี โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขึ้นทะเบียนเป็น “ผลงานนวัตกรรมไทย” ในปี 2562 จำกัด ซึ่งได้ทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากน้ำยางพาราแห่งแรกในจังหวัดยะลา ซึ่งในวันพุธที่ 26 มิถุนายน นี้ จังหวัดยะลา การยางแห่งประเทศไทย บริษัทภาภรอัณณ์ จำกัด กลุ่มเกษตรกร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก