ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทีมรณรงค์และจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์สัปดาห์ไข้เลือดออกอาเซียน ตั้งเป้าสถานที่ราชการ โรงเรียนทุกแห่ง ปลอดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ลงข่าว: 21/06/19

          วัน 20 มิ.ย.62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงาน “การรณรงค์สัปดาห์ไข้เลือดออกอาเซียน” ณ บริเวณหน้าศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตระหนักและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบหน่วยงาน ผ่านกิจกรรม Big Cleaning Week ทุกสัปดาห์แรกของเดือน โดยกำหนดเป้าหมายคือสถานที่ราชการ โรงเรียนทุกแห่ง เป็นสถานที่ปลอดลูกน้ำยุงลาย โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี 

        ภายในงานมีการแสดงรณรงค์กิจกรรม 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทำกิจกรรม 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค โดยมีทีมรณรงค์ อสม. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ 4 โซน ได้แก่ บริเวณศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัด วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน และบริเวณวัดจองคำ วัดจองกลาง และสวนสาธารณะหนองจองคำ

        นอกจากนี้ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Week ทุกสัปดาห์แรกของเดือนตลอดทั้งปี เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งภายในและบริเวณโดยรอบหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายคือสถานที่ราชการ โรงเรียนทุกแห่ง เป็นสถานที่ปลอดลูกน้ำยุงลาย

         ทั้งนี้ ระยะที่ผ่านมามีมาตรการควบคุมยุงพาหะทุกพื้นที่ภายใต้โครงการ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม 5 ส. 3 ก. ในหน่วยงานทุกวันศุกร์ และทำความสะอาดภายในบ้านรอบบ้านทุกวันเสาร์-อาทิตย์

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก