ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการคาราวาน พม.ตรัง เพื่อผู้สูงอายุ และคนพิการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ลงข่าว: 13/06/19

             วันนี้ (12 มิ.ย. 62) นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า จิตอาสา และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ตามโครงการคาราวาน พม.ตรัง เพื่อผู้สูงอายุ และคนพิการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

            นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กล่าวว่า โครงการคาราวาน พม.ตรัง เพื่อผู้สูงอายุ และคนพิการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการให้การช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ตำบลต้นแบบด้านสังคม ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน ถึง 31กรกฎาคม 2562

 

           โดยในวันนี้ได้มีการบูรณาการให้การบริการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ระดมช่วยกันคนละไม้คนละมือในการปรับปรุงจัดสภาพแวดล้อมาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่อยู่อาศัย ให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการติดบ้านติดเตียง พร้อมทั้งดูแลความสะอาดของร่างกาย อาทิ ตัดผม เช็ดตัว ตัดเล็บมือและเล็บเท้าให้ปราศจากสิ่งที่ทำให้เกิดโทษต่อร่างกายแก่ผู้สูงอายุและคนพิการติดบ้านติดเตียง ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายตามโครงการนี้ได้รับบริการสวัสดิการสังคมโดยถ้วนหน้า อันส่งผลให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก