ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

วันที่ลงข่าว: 31/05/19

           พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในโครงการพระดาบสสัญจร เป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม มุ่งให้บริการความรู้ และทักษะการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ในลักษณะศูนย์บริการเคลื่อนที่ ให้ความรู้และให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ทำการเกษตรทั่วประเทศแบบต่อเนื่อง โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์   และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมโครงการพระดาบสสัญจร และออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องจักกลการเกษตร จำนวน ๑๒ เครื่อง บริการตัดผมฟรีชาย หญิง จำนวน 82 คน และมอบรถเข็นคนพิการ จำนวน 5 คัน  ณ วัดราชบรรทม ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ที่มาของข่าว http://www.banmuang.co.th/news/education/152296
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก