ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สแกน อินเตอร์ ต่อยอดคุณค่าเพื่อผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 31/05/19
 
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพนักงานจิตอาสา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) โดยมีคุณวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชม อีกทั้งร่วมกันจัดตั้งโครงการ “SCN ต่อยอดคุณค่าเพื่อผู้พิการ” เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างโอกาส สร้างงาน ให้คนพิการสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า โดยทางศูนย์ได้ผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดออกสู่ท้องตลาด รวมถึงน้ำดื่มสะอาดภายใต้แบรนด์ “ประชาบดี” ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ โดยนำมาใช้ภายในบริษัทฯ ด้วย
 
 
การเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก