ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ มุ่งช่วยคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการจากรัฐ อย่างทั่วถึง เร่งขับเคลื่อนโครงการ จัดทำบัตรคนพิการให้ได้ 100% ทุกตำบล / หมู่บ้าน

วันที่ลงข่าว: 27/05/19

            นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอ ปลัด อบต.คูตัน และกำนันตำบลคูตัน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบบัตรผู้พิการที่ผ่านการคัดกรอง ณ ที่ทำการ อบต.คูตัน สืบเนื่องจากผู้พิการหรือบกพร่องทางร่างกาย ที่จะขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐ ของอำเภอกาบเชิง ยังตกหล่นมีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการจากรัฐ อำเภอกาบเชิงจึงร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอ โรงพยาบาลกาบเชิง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ (พม.จ.สร.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และ อาสาสมัคร พม.จ.ทุกหมู่บ้าน ดำเนินโครงการจัดทำบัตรคนพิการให้ได้ 100% ทุกตำบล/หมู่บ้าน ขึ้น โดยดำเนินไป แล้ว 2 ตำบล คือ ต.ด่าน มีผู้เข้าทำการคัดกรอง จำนวน 179 คน ผ่านจำนวน 51 คน และ ต.คูตัน มีผู้เข้าทำการคัดกรอง 142 คน ผ่าน 76 คน ซึ่งจะทำให้ผู้พิการได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐทุกคน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเดินทางไปทำบัตรผู้พิการที่ โรงพยาบาลหรือที่จังหวัด ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามเป้าหมายของอำเภอ คือ ลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม และ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต่อไป 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก