ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำขบวนปั่นจักรยาน 11.1 กิโลเมตร พร้อมเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่อำเภอตะพานหิน

วันที่ลงข่าว: 27/05/19

          ช่วงบ่ายวันนี้ 23 พฤษภาคม 2562 นายวิทยา มากปาน นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายนักปั่นจักรยาน ร่วมปั่นจักรยาน ระยะทาง 11.1 กิโลเมตร ในเขตตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามโครงการ "ผู้ว่าพาปั่น" เพื่อสนองพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการออกกำลังกาย สร้างความรักความสามัคคีและความสุข นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับนโยบายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายให้คนไทย รวมทั้งส่วนราชการทั่วประเทศ ออกกำลังกายในทุกวันพุธ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร 

          สำหรับกิจกรรมในวันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำคณะนักปั่นจักรยาน พร้อมทั้งเยี่ยมบ้านพร้อมมอบสิ่งของจำเป็น และเงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กพิการ รวม 5 ราย ได้แก่ นางเรียม ทองมณี อายุ 72 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว รายต่อมานางมี มาลัยศรี อายุ 79 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว นางทองสุก มูลจันทร์ อายุ 75 ปี ผู้ป่วยติดเตียง นายสุชาติ สารีคำ อายุ 58 ปี ผู้ป่วยติดเตียง และนายประดับ ใบพะออม อายุ 61 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว สำหรับครั้งนี้คณะนักปั่นจักรยานได้นำสิ่งของที่เตรียมมาของแต่ละคน มอบให้กับผู้สูงอายุและเด็กพิการทั้ง 5 ราย จำนวนมาก สร้างความประทับใจให้กับชาวชุมชนตำบลวังหลุมเป็นอย่างมาก 

          นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้นำขบวนปั่นจักรยานเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพการทำไข่เค็มบ้านเขาลวก และผลิตภัณฑ์โอ OTOP กระเป๋าผักตบชวา ของขึ้นชื่อของอำเภอตะพานหิน และเยี่ยมชมวัดพระบาทเขารวก กราบรอยพระพุทธบาทนมัสการหลวงปู่โง่น โสรโย และร่วมกิจกรรมเวทีสัญจร รำวง 3 ส. อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก