ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ มีบัตรคนพิการ 100% มุ่งช่วยคนพิการได้รับสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการจากรัฐอย่างทั่วถึง

วันที่ลงข่าว: 27/05/19

             นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอ ,นายก ทต.กาบเชิง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การคัดกรองเพื่อทำบัตรคนพิการ ตามโครงการมีบัตรคนพิการ 100% ณ ห้องประชุม ทต.กาบเชิง โดยเป้าหมายมุ่งช่วยคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการจากรัฐอย่างทั่วถึง เร่งขับเคลื่อนโครงการ จัดทำบัตรคนพิการให้ได้ 100% ทุกตำบล / หมู่บ้าน เขตตำบลกาบเชิง มีผู้มาเข้ารับการคัดกรอง จำนวน 149 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 109 ราย รวมที่ได้ดำเนินไปแล้ว 2 ตำบล คือ ต.ด่าน และตำบลคูตัน มีผู้เข้าทำการคัดกรอง จำนวน 470 คน ผ่านการคัดกรอง จำนวน 236 คน

             ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้ผู้พิการได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐทุกคนคือ100% โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเดินทางไปทำบัตรผู้พิการที่ โรงพยาบาลหรือที่จังหวัด ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามเป้าหมายของอำเภอคือ ลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมและเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก