ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
141 จังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข่าวประจำวัน 4
142 องคมนตรีติดตามการดำเนินการปรับปรุงกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง ตามพระราชดำริ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมยกระดับเทียบเท่ามาตรฐานสากล เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ข่าวประจำวัน 7
143 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัด เข้ารับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 101 ทุน ข่าวประชาสัมพันธ์ 6
144 สธ.สงขลา เตือนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ข่าวประจำวัน 4
145 " มุกดาหาร มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล " ข่าวประจำวัน 4
146 'คนพิการต้นแบบ'ดัน'นางงามหูหนวก' ประชันสู่เวทีโลก ข่าวประจำวัน 10
147 มูลนิธีสื่อสารมวลจังหวัดราชบุรี เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อน้องออทิสติก ครั้งที่ 1 สมทบทุนช่วยเหลือเด็กออกทิสติก ณ วัดห้วยหมู อ.เมือง จ.ราชบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์ 15
148 จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมอาชาบำบัดช่วยเหลือพัฒนาการเด็กพิเศษ ข่าวประจำวัน 11
149 คณะครูและนักเรียนจาก ไวค์ คอลเลจ ประเทศอังกฤษ มาศึกษาประเพณีวัฒนธรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก และโรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง ข่าวประชาคมอาเซียน 9
150 ผู้ว่าฯ ยะลา มอบนโยบาย 10 วาระจังหวัดเร่งด่วน พร้อมเตรียมการต้อนรับ ครม.สัญจร รัฐบาลใหม่ คาดลงพื้นที่จังหวัดยะลาลำดับแรก ข่าวประจำวัน 10
151 กสศ. เชิญชวนภาคเอกชนร่วมบริจาคสมทบช่วยนักเรียนยากจนพิเศษ พร้อมใช้ระบบ ISEE ค้นหากลุ่มเป้าหมาย ช่วยเด็กได้ไม่ต่ำกว่า 300 คน ข่าวประจำวัน 10
152 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จัดอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูเด็กพิการและความเข้าใจการใช้กายอุปกรณ์ และผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดพังงาเข้าใจการใช้กายอุปกรณ์ และผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดพังงา ข่าวประจำวัน 8
153 เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการกาชาดห่วงใย ลงพื้นที่อำเภอวังทอง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข่าวประจำวัน 10
154 เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถการนวดแผนไทยแก่แกนนำสุขภาพในพื้นที่ ข่าวประจำวัน 10
155 อุดรธานีติวเข้มมาตรการเชิงป้องกัน Safety Thailand ข่าวประจำวัน 9
156 จังหวัดกาฬสินธุ์บริหารจัดการกองทุนบริจาคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้เกิดความโปร่งใสตามแผนปฏิบัติการโครงการ Kalasin happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ข่าวประจำวัน 10
157 จังหวัดอุดรธานี ลดความเหลื่อมล้ำสังคมมอบบ้านอุ่นรักหลังที่ 167 168 อ.กู่แก้ว ข่าวประจำวัน 9
158 ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ข่าวประจำวัน 9
159 สุรินทร์นำหน่วยบริการภาครัฐออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ตามโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ข่าวประจำวัน 7
160 “ต้องทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้” เปิดชีวิต “น้องเอฟ” ชีวิตแสนลำบาก ร้องหมอลำเลี้ยงน้องพิการ!! ข่าวประจำวัน 10

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก