ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
141 ผู้ว่าฯ ขอนแก่น นำอาหารปรุงสุก จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และชุดธารน้ำใจฝ่า covid-19 มอบแก่ผู้เปราะบางในพื้นที่ อ.บ้านแฮด ข่าวประจำวัน 17
142 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จัดโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้พิการทางสายตา ข่าวประจำวัน 18
143 คณะทำงานจังหวัดลำปาง กลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ข่าวประจำวัน 17
144 พม.ตรัง จัดตั้งครัวกลาง แจกอาหารกล่อง ช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” จำนวน 1,000 กล่อง ข่าวประจำวัน 15
145 คณะทำงานจังหวัดลำปาง กลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ข่าวประจำวัน 18
146 เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขยายเวลาการเปิดรับลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าวประชาสัมพันธ์ 32
147 เปิด 7 มาตรการป้องกัน “โควิด” บริการ “ฟื้นฟู” ร่างกาย สถาบันสิรินธรฯ หวนเปิดธาราบำบัด ลดผู้ป่วยในเหลือ 48 เตียง ข่าวประจำวัน 18
148 พม.ลำปาง ร่วมสู้วิกฤต COVID-19 นำข้าวกล่องมอบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ชาวบ้าน ข่าวประจำวัน 18
149 จังหวัดชุมพรรับมอบรถจักรยาน 3 ล้อโยกติดตั้งมอเตอร์สำหรับคนพิการ ข่าวประจำวัน 16
150 จ.หนองคาย จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการ ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 16
151 นครนายก ช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจให้ผู้พิการติดเตียง ข่าวประจำวัน 19
152 เสริมทักษะอาชีพ ‘คนพิการ’ ทำงานด้าน ‘ดิจิทัล’ ข่าวประจำวัน 25
153 "ปัทมา-เสธ.อ้าย" นำทีมนั่งที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนพิการ ข่าวประจำวัน 29
154 สมาคมนักกีฬาคนพิการของบกองทุนฯเพื่อช่วยนักกีฬา ข่าวประจำวัน 26
155 พ่อเมืองเพชรบุรีขอน้ำใจ ช่วยเด็กนักเรียนพิการสายตา ข่าวประจำวัน 27
156 กทม.ห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ข่าวประจำวัน 25
157 ผู้ว่าเลยขับซาเล้งส่งเองถึงมือ พ่อดูแลลูกพิการหลังเมียทิ้ง37ปี ข่าวประจำวัน 23
158 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน – จีน ออกถ้อยแถลงร่วมต่อสู้โควิด-19 กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและขยายการค้าและการลงทุน ข่าวประชาคมอาเซียน 30
159 สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เตรียมถุงยังชีพและเงินสดช่วยเหลือคนตาบอดชายแดนใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าวประจำวัน 26
160 นายกรัฐมนตรีชี้แนวทางการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 พร้อมให้สอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียน ข่าวประจำวัน 26

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก