ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
121 The Cube Condo ร่วมสนับสนุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ข่าวประจำวัน 7
122 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำส่วนราชการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดตรัง ข่าวประจำวัน 7
123 พมจ.ยะลา ให้ความรู้ถึงสิทธิและการเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐแก่คนพิการ สร้างความเสมอภาค และมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่ ข่าวประจำวัน 7
124 จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 7
125 ศรีสะเกษ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ผู้พิการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าวประจำวัน 7
126 จังหวัดสุพรรณบุรี นำหน่วยราชการออกให้บริการประชาชน ที่อำเภอดอนเจดีย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ข่าวประจำวัน 7
127 จังหวัดสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข่าวประจำวัน 7
128 เยาวชนไทยคว้า 2 เหรียญทองแดง 12 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 ที่สหพันธรัฐรัสเซีย ข่าวประจำวัน 7
129 เจ๋ง ครั้งแรกของประเทศ หุ่นยนต์ฟื้นฟูเด็กสมองพิการ ข่าวประจำวัน 7
130 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยืนยันดูแลเด็กทุกกลุ่มได้รับโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียม เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ข่าวประจำวัน 7
131 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ติดตามนโยบายเน้นหนักของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ข่าวประจำวัน 7
132 สสจ.เลย จัดอบรมการคัดกรองสายตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ และพัฒนาระบบโปรแกรม Vision 202 ข่าวประจำวัน 7
133 Tech for Life: ช่วยคนพิการ ข่าวประจำวัน 7
134 ธอส. ส่งมอบบ้านแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จำนวน 4 หลัง ใน จ.นครสวรรค์ ข่าวประจำวัน 7
135 เยาวชนไทยคว้า 2 เหรียญทองแดง 12 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 ที่สหพันธรัฐรัสเซีย ข่าวประจำวัน 7
136 จ.หนองคาย เร่งช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น หวังแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตในสังคม ข่าวประจำวัน 7
137 ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ร่วมงานท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ข่าวประจำวัน 7
138 สถานีพัฒนาสังคม: การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ข่าวประจำวัน 7
139 อธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข่าวประจำวัน 7
140 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.พะเยา ข่าวประจำวัน 7

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก