ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
121 นายอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและเด็กผู้พิการทางสมอง ร่างกายและสายตา(เด็กพิเศษ) พร้อมมอบของขวัญวันเด็ก ข่าวประจำวัน 20
122 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ข่าวประจำวัน 20
123 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 โดยการให้ความช่วยเหลืออื่นใดให้แก่คนพิการผู้ดูแลคนพิการ โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อการจำหน่าย ข่าวประจำวัน 20
124 พม.ชัยนาท ติดตามและประเมินการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ข่าวประจำวัน 20
125 จิตอาสาพระราชทาน 904 จ.ลำปาง หน่วยงานกระทรวง พม. one Home จ.ลำปาง ช่วยเหลือหนุ่มพิการทางสายตาที่ใช้ชีวิตเพียงลำพัง ข่าวประจำวัน 20
126 รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข่าวประจำวัน 20
127 ผู้ว่าฯ สระบุรี ออกเยี่ยมผู้ผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังและเยี่ยมผู้ป่วยผู้พิการถึงบ้าน ข่าวประจำวัน 20
128 กรมการค้าต่างประเทศ ออกมาตรการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า บรรเทาผลกระทบช่วงโควิด-19 ระลอกใหม่ ข่าวประชาคมอาเซียน 20
129 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ในพื้นที่บ้านป่าแป๋ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ข่าวประจำวัน 20
130 จ.หนองคาย เทศบาลเมืองหนองคายห่วงใยผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 21
131 พม.ชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบสิ่งของเพิ่มเติมแก่ผู้สูงอายุ ที่อาศัยใต้ศาลาวัดคลองงิ้ว อยู่เพียงลำพัง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ข่าวประจำวัน 21
132 กรมสรรพสามิตรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ข่าวสมัครงาน 21
133 ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการในอำเภอแม่สะเรียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประจำวัน 21
134 อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้ นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียน มอบกายอุปกรณ์ ถุงปันสุข และซองน้ำใจ แก่กลุ่มเปราะบาง จังหวัดยะลา ข่าวประจำวัน 21
135 พก. ร่วมมือภาคีเครือข่าย เตรียมความพร้อมคนพิการ ส่งเสริมอาชีพและการมีงานด้วยระบบ AI ด้านดิจิทัล ข่าวประจำวัน 21
136 จ.สมุทรปราการจัดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ข่าวประจำวัน 21
137 นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยนำพาจิตอาสาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มอบเสื้อกันหนาวให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลหนองงิ้วและผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ข่าวประจำวัน 21
138 ผู้พิการจิตอาสารณรงค์เมาไม่ขับ เดินทางมาเฝ้าส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ข่าวประจำวัน 21
139 เปิดร้านข้าวแกงราคาถูกที่สุดในเมืองสงขลา ให้ประชาชนที่ลำบากได้กินฟรีทุกวันอาทิตย์ ข่าวประจำวัน 21
140 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ มอบคูปองเงินอุดหนุนทางการศึกษาเด็กพิการ ข่าวประจำวัน 21

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก