ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
121 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์อบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ข่าวประจำวัน 3
122 อำเภอเมืองสุโขทัยเร่งระบายน้ำที่ไหลล้นคันกั้นน้ำแม่น้ำยมตลอดคืนที่ผ่านมา ข่าวประจำวัน 4
123 เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ข่าวประจำวัน 4
124 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์อบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ข่าวประจำวัน 4
125 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิด “การอบรมการส่งเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” ข่าวประจำวัน 4
126 เก็บตกคนจนเพิ่มแสนราย รับบัตรสวัสดิการฯรอบสุดท้าย ข่าวประจำวัน 4
127 กรมการท่องเที่ยว เปิดกิจกรรม 'ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สานฝันเพื่อคนทั้งมวล' ข่าวประจำวัน 4
128 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพร้อมรับฟังข้อเสนอ และความต้องการแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ของหน่วยงานทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข่าวประจำวัน 4
129 จังหวัดตราด จัดโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ข่าวประจำวัน 4
130 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ระดมกำลังส่วนราชการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุ "โพดุล" ล่าสุดจังหวัดพิจิตรประสบน้ำท่วมแล้ว 5 อำเภอ 11 ตำบล ข่าวประจำวัน 4
131 กระทรวงสาธารณสุขแนะ 6 วิธี รับมือภัยน้ำท่วม ข่าวประจำวัน 4
132 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย จ.พิษณุโลก ข่าวประจำวัน 4
133 Thailand Friendly Design Expo 2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5
134 จังหวัดพะเยาแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 5
135 ผู้ว่าฯพิจิตรนำหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป ข่าวประจำวัน 5
136 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่พิษณุโลกเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ข่าวประจำวัน 5
137 ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ปาฐกถาพิเศษในโอกาสเดินทางเยือนไทยและร่วมงานสัมมนา Thailand-Korea Business Forum ข่าวประชาคมอาเซียน 5
138 จังหวัดนครสวรรค์ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม ข่าวประจำวัน 5
139 พะเยา...จังหวัดพะเยา แถลงข่าวเตรียมจัดงานเยาวชนแห่งชาติ... ข่าวประจำวัน 5
140 พม. ติวเข้มแกนนำและภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน จ.อุดรธานี ข่าวประจำวัน 5

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก