ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
121 สาวพิการทางสายตา วอนเห็นใจอนุญาตพาสุนัขนำทาง ไปตามสถานที่ต่างๆได้ ข่าวประจำวัน 5
122 คอลัมน์: สถานีพัฒนาสังคม: การผนวกรวมประเด็นคนพิการเข้ากับการพัฒนากระแสหลัก (Disability Inclusive Development : DID) ข่าวประจำวัน 9
123 ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พบปะสมาชิกชมรมคนหูหนวก 14 จว.ภาคใต้ ย้ำ ศอ.บต. พร้อมให้บริการประชาชน ทุกเรื่อง ทุกวัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องในพื้นที่ ข่าวประจำวัน 5
124 สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดคอนเสิร์ตการกุศลจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และกองทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวทหารผ่านศึก ข่าวประจำวัน 6
125 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ข่าวประจำวัน 6
126 จังหวัดสตูล จัดการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการสตูลโอเพ่น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 นักกีฬาเปตองคนพิการกว่า 80 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ข่าวประจำวัน 5
127 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ อ.แคนดง ข่าวประจำวัน 6
128 ชมรมแม่ประจำดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการติดเตียง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ที่ อ.ศีขรภูมิ ข่าวประจำวัน 8
129 จ.สุรินทร์นำหน่วยบริการภาครัฐออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพิ่มโอกาสและช่องทางเข้าถึงการบริการภาครัฐ ข่าวประจำวัน 5
130 จังหวัดตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ราย ในตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ข่าวประจำวัน 7
131 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประจำวัน 7
132 ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช แถลงข่าวกรณีผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่แหลมตะลุมพุก ปากพนัง เดินทางร้องต่อนายก กรณีไม่ไดด้รับความช่วยเหลือจากภัยพิบัติปาบึก ข่าวประจำวัน 5
133 จังหวัดสตูลนำโครงการหน่วยแพทย์พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน พื้นที่ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า ข่าวประจำวัน 7
134 รองผู้ว่าฯ พัทลุง นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข บริการประชาชน ข่าวประจำวัน 7
135 จังหวัดสงขลา จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านสะกอม อำเภอจะนะ ข่าวประจำวัน 6
136 คอลัมน์: สถานีพัฒนาสังคม: การผนวกรวมประเด็นคนพิการเข้ากับการพัฒนากระแสหลัก (Disability Inclusive Development : DID) ข่าวประจำวัน 8
137 ปรากฎการณ์งานศิลป์แห่งปีกับงานเปิดตัว The Fighters Project (เดอะ ไฟท์เตอร์ โปรเจค) งานนิทรรศการภาพถ่ายและหนังสือ ที่ได้แรงบันดาลใจจาก 6 คนพิการ ของสุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์ ข่าวประจำวัน 4
138 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน สร้างความมั่นคงระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 10
139 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้พิการ ปีการศึกษา 2562 จากมูลนิธิคุณพุ่ม และขอให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าว รีบติดต่อภายใน 2 สิงหาคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 9
140 เรียนรู้ "เพาะเห็ดเยื่อไผ่" พืชเศรษฐกิจ ขยายเครือข่ายต่อยอดสร้างอาชีพเสริมรายได้ชาวยะลา ข่าวประจำวัน 7

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก