ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
121 เตือนคนพิการระวังเฟกนิวส์! ยันเยียวยา1พันไม่ต้องลงทะเบียน ข่าวประจำวัน 24
122 เสมา 3 ดัน กศน.จัดการศึกษาตลอดชีวิตรองรับ"สูงอายุและคนพิการ" ข่าวประจำวัน 22
123 รัฐบาล เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อนุมัติงบประมาณกว่า 6,000 ล้านบาท เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารในอาเซียนในปี 2570 ข่าวประชาคมอาเซียน 31
124 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เตรียมพร้อมจัดหาสถานที่รองรับและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ข่าวประจำวัน 20
125 พม.จันพร้อมอำนวยความสะดวกผู้พิการยื่นกู้ผ่านจดหมาย ข่าวประจำวัน 23
126 ครม.เห็นชอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 คนละ 1,000 บาท ข่าวประจำวัน 23
127 ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับการครองชีพในครัวเรือน ข่าวประจำวัน 22
128 อำเภอเมืองยะลา ร่วมเทศบาลตำบลท่าสาป เร่งมอบถุงยังชีพช่วยชาวบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านลิมุด หลังพบเชื้อ 2 ราย จังหวัดประกาศปิดหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง ข่าวประจำวัน 27
129 ขอเชิญเสนอชื่อผู้พิการเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 33
130 ชาวบ้านหลั่งน้ำตาปลื้มปิติ ภายหลังรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ชุดธารน้ำใจสภากาดไทย จากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ข่าวประจำวัน 25
131 จังหวัดยโสธร ผู้ว่าฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ มอบถุงยังชีพผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ข่าวประจำวัน 21
132 จังหวัดกาญจนบุรีเตรียมเปิดโรงครัวครัวคนกาญจน์ต้านโควิด-19 ข่าวประจำวัน 25
133 คลังน้ำมันสมุทรสาครมอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด หน้ากากผ้า 3,000 ชิ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ข่าวประจำวัน 24
134 ศอ.บต. รับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อเตรียมแจกจ่ายจากผู้แทนสมาคม คนพิการและผู้แทนนักวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ข่าวประจำวัน 23
135 พมจ.แพร่ พร้อมช่วยเหลือเยียวยาคนพิการและผู้ดูแลในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ข่าวประจำวัน 26
136 ครม.อนุมัติเพิ่มเบี้ยผู้พิการ อายุต่ำกว่า 18 ปี จาก 800 เป็น 1,000 บาทต่อเดือน เริ่ม ตุลาคมนี้ ข่าวประจำวัน 26
137 เทศบาลเมืองสตูลลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ข่าวประจำวัน 23
138 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมใจสู้ภัยโควิด -19 ข่าวประจำวัน 25
139 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ และกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอลืออำนาจ (พอช.) มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ผู้ป่วยติดเตียง (อัมพาต) ในช่วง COVID-19 ข่าวประจำวัน 23
140 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ข่าวประจำวัน 19

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก