ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8521 เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ออกเยี่ยมยามถามไถ่ผู้ยากไร้ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จำนวน 3 ครอบครัว ข่าวประจำวัน 327
8522 ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่แนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการ ข่าวประจำวัน 455
8523 จังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 ข่าวประจำวัน 349
8524 โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมจัดให้บริการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่แก่ผู้พิการขาขาด ข่าวประจำวัน 383
8525 IKEA ประเทศไทย รับสมัครพนักงานประจำ ผู้พิการตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา (Full Time & Part Time) ข่าวสมัครงาน 2,725
8526 มบส.จัดบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่อาเซียน เตรียมน.ศ.-บุคลากรเพียบองค์ความรู้มุ่งสากล ข่าวประชาคมอาเซียน 546
8527 พม.อบรมผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เน้น 4 ปัญหาหลัก ข่าวประจำวัน 518
8528 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยจัดโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ข่าวประจำวัน 350
8529 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจัดซื้อผลไม้ เพื่อมอบบ้านพักคนชรา-คนพิการ ข่าวประจำวัน 376
8530 คณะกรรมการกีฬาจังหวัดมหาสารคามมีมติเห็นชอบเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ในปี 2559 ข่าวประจำวัน 443
8531 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 15 มอบเงินสงเคราะห์ให้เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน เด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน และผู้พิการ ข่าวประจำวัน 433
8532 กศน.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูล ข่าวประจำวัน 379
8533 จัดหางานปากน้ำจัดนัดพบแรงงานย่อยช่วยเหลือผู้ว่างงาน ข่าวสมัครงาน 360
8534 กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แก้ปัญหาการขับเคลื่อนบทบาทสตรีที่ยังขาดประสิทธิภาพ ข่าวประจำวัน 344
8535 จ.หนองคาย อำเภอท่าบ่อประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ข่าวประจำวัน 343
8536 กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แก้ปัญหาการขับเคลื่อนบทบาทสตรีที่ยังขาดประสิทธิภาพ ข่าวประจำวัน 377
8537 จ.หนองคาย อำเภอท่าบ่อประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ข่าวประจำวัน 352
8538 เตรียมเด็กสู่อาเซียน สร้าง′ทัศนคติที่ดี′ต่อเพื่อนบ้าน ข่าวประชาคมอาเซียน 432
8539 พอช.หนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ข่าวประจำวัน 454
8540 องคมนตรีมอบรางวัลคนดีศรีลพบุรี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 ข่าวประจำวัน 403

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก