ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8221 บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงานธุรการ ข่าวสมัครงาน 517
8222 บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด ต้องการรับผู้ที่พอช่วยเหลือตัวเองได้ ข่าวสมัครงาน 541
8223 บจก.ไอ-เซิร์ฟ ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ ข่าวสมัครงาน 560
8224 บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่(ประเทศไทย) ต้องการรับคนพิการทำงานดังนี้ ข่าวสมัครงาน 824
8225 มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนฺษย์ (Art For All) ต้องการรับคนพิการ หรือคนทั่วไปทำงาน ข่าวสมัครงาน 409
8226 โครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ข่าวประจำวัน 408
8227 เปิดโครงการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของร้านสะดวกซื้อ ข่าวประจำวัน 408
8228 อำนาจเจริญ มอบรถเข็นคนพิการให้กับผู้พิการ จำนวน ๒๐ คัน ข่าวประจำวัน 428
8229 เร่งส่งเสริมผลักดันให้สตรีสามารถพัฒนาตนเองและแสดงให้สังคมเห็นถึงพลังในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ข่าวประจำวัน 384
8230 จังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสิทธิ์ด้านอาชีพของคนพิการ ข่าวประจำวัน 433
8231 สธ. เดินหน้านโยบายเพิ่มสมรรถนะให้พยาบาลทำงานบริการในชุมชนเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการปัญหาสุขภาพ ข่าวประจำวัน 324
8232 จ.อยุธยาจัดตลาดนัดแรงงานกว่า 7,000 อัตรา เพิ่มโอกาสให้ผู้ว่างงานและผู้ตกงานมีงานทำ พร้อมฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ ข่าวสมัครงาน 471
8233 ร่วมช่วยคนพิการ ข่าวประจำวัน 411
8234 แมงมุมรถเข็น ข่าวประจำวัน 388
8235 มศวเผยงานวิจัยเพื่อเด็กแอลดี ข่าวประจำวัน 1,267
8236 ทอท.เร่งพัฒนาการบริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง ข่าวประจำวัน 350
8237 จ.ชัยนาท เตรียมมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ข่าวประจำวัน 405
8238 "ยิ่งลักษณ์"สั่งสำนักเลขาธิการนายกฯ จัดทำ"ขาเทียม"ช่วยเหลือผู้พิการ ข่าวประจำวัน 465
8239 ปัตตานีจัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ ข่าวประจำวัน 349
8240 กทม.ไฟเขียวงบกว่า 1 ล้านบาท ดูแลคุณภาพชีวิตผู้พิการ ข่าวประจำวัน 337

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก