ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8221 จ.กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมรณรงค์การตระหนักรู้ออทิสติกโลก ข่าวประจำวัน 328
8222 อ.ปาย เปิดศูนย์พัฒนาเด็กพิการและด้อยโอกาส ข่าวประจำวัน 363
8223 มูลนิธิพระดาบส จัด "โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 88" ในเขตพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง ข่าวประจำวัน 379
8224 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ วิจัย คิดค้นผ่าตัดย้ายเนื้อเยื่อจากบริเวณเข่าไปส่วนอื่นของร่างกายได้สำเร็จ และผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติแล้ว ข่าวประจำวัน 338
8225 พช.เชิญร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงาน “OTOP Midyear 2013 พลังภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล” ข่าวประจำวัน 375
8226 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ข่าวประจำวัน 348
8227 ความในใจ “หนูเล็ก” ชีวิตไม่เคยสวมเครื่องแบบนักศึกษา ข่าวประจำวัน 391
8228 มฟล.จัดอบรมวธ.อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 438
8229 เปิดร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่3 ข่าวประจำวัน 387
8230 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่ง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี2556 ข่าวประจำวัน 395
8231 สาวอินเดียกลายเป็นหญิงพิการคนแรกที่ปีนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จ ข่าวประจำวัน 328
8232 กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมจัดงาน “OTOP Midyear 2013 พลังภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 2 มิถุนายนนี้ ที่เมืองทองธานี ข่าวประจำวัน 362
8233 จังหวัดศรีสะเกษ ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ประจำปี 2556 ข่าวประจำวัน 360
8234 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทาน ข่าวประจำวัน 488
8235 การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและการออกบัตร กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 4,140
8236 สุรินทร์เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข่าวประจำวัน 358
8237 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ข่าวประจำวัน 397
8238 ขนส่งชัยนาทเปิดรับคำขอรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเนื่องมาจากประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 3 -14 มิถุนายนนี้ ข่าวประจำวัน 334
8239 ศธ.ประกาศหลักเกณฑ์เรียนคนพิการ ๙ ประเภท กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 415
8240 กระทรวงไอซีที เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 327

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก