ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8141 เปิดร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่3 ข่าวประจำวัน 386
8142 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่ง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี2556 ข่าวประจำวัน 394
8143 สาวอินเดียกลายเป็นหญิงพิการคนแรกที่ปีนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จ ข่าวประจำวัน 326
8144 กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมจัดงาน “OTOP Midyear 2013 พลังภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 2 มิถุนายนนี้ ที่เมืองทองธานี ข่าวประจำวัน 362
8145 จังหวัดศรีสะเกษ ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ประจำปี 2556 ข่าวประจำวัน 359
8146 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทาน ข่าวประจำวัน 486
8147 การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและการออกบัตร กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 4,121
8148 สุรินทร์เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข่าวประจำวัน 355
8149 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ข่าวประจำวัน 395
8150 ขนส่งชัยนาทเปิดรับคำขอรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเนื่องมาจากประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 3 -14 มิถุนายนนี้ ข่าวประจำวัน 332
8151 ศธ.ประกาศหลักเกณฑ์เรียนคนพิการ ๙ ประเภท กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 411
8152 กระทรวงไอซีที เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 325
8153 จ.หนองคาย จัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ข่าวประจำวัน 350
8154 งานนัดพบแรงงานและแนะแนวอาชีพสิงห์บุรี ข่าวประจำวัน 594
8155 โรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรมนำผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้าค่ายเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ข่าวประจำวัน 345
8156 มูลนิธิ พอ.สว.-สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งฯ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง-ราชินี” ข่าวประจำวัน 502
8157 จ.สุรินทร์ เชิญร่วมบริจาคงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ข่าวประจำวัน 385
8158 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ข่าวประชาสัมพันธ์ 916
8159 จังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้พิการ และผู้สูงอายุรับบริการดูแลสุขภาพ 18-23 พ.ค.นี้ ข่าวประจำวัน 352
8160 นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ข่าวประจำวัน 362

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก