ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8021 ไทยปรับระบบพัฒนากำลังคนอุตสาหกรรมรถยนต์ ข่าวประชาคมอาเซียน 373
8022 เตรียมนักศึกษาสายอาชีพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 336
8023 นักวิชาการแนะไทยปฏิรูป ๕ ด้านรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 303
8024 ญี่ปุ่นจัดตั้งศูนย์พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มซีแอลเอ็มวีในไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 353
8025 ตั้งหลักสูตรโรงเรียนชายแดนสอนภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ข่าวประชาคมอาเซียน 338
8026 ภาคเอกชนขอตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานีเน้นวิทย์-เทคโนโลยีสู่เออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 488
8027 กระทรวงท่องเที่ยวเร่งสร้างแม่บ้านเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 334
8028 สภาวิศวกรไทยเร่งปรับตัวเผชิญการเข้ามาทำงานของวิศวกรต่างชาติเพิ่มขึ้น ข่าวประชาคมอาเซียน 483
8029 ไทยจัดทำมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาไอทีเสร็จก่อนเข้าสู่เออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 360
8030 กระทรวงศึกษาทำคู่มือประเมินโรงเรียนเอกชนตามมาตรฐานสากล ข่าวประชาคมอาเซียน 421
8031 เวียดนามเตรียมส่งผู้หญิงเข้าเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจของไทยปีหน้าเชื่อมโยงอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 491
8032 เจนวายไทยสนใจไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น ข่าวประชาคมอาเซียน 398
8033 ศธ เร่งสอนอังกฤษช่วยนักเรียน ประกอบอาชีพได้รองรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 339
8034 เด็กเอกชนตื่นตัวรับเออีซี แห่เรียนภาษาเขมร พม่า เวียดนาม ข่าวประชาคมอาเซียน 313
8035 ระยองเร่งสร้างแรงงานช่างเตรียมพร้อมรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 258
8036 ไทยช่วยฝึกหมอเพื่อนบ้านอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 318
8037 ม.ราชมงคลอีสานตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาทุกวิทยาเขต ข่าวประชาคมอาเซียน 344
8038 อาชีวะผนึกอินโด-มาเลย์ร่วมพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ข่าวประชาคมอาเซียน 291
8039 อาเซียนเสร็จสิ้นทำร่างเอ็มอาร์นักบัญชีเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายแรงงาน ข่าวประชาคมอาเซียน 323
8040 ผลวิจัยธนาคารกรุงไทยมีความพร้อมด้านบุคลากรรับเออีซีมากที่สุด ข่าวประชาคมอาเซียน 493

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก