ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8001 คนอาเซียนย้ายถิ่นเข้าประเทศไทยมากอันดับ ๒ ข่าวประชาคมอาเซียน 314
8002 นพ.เกษม" องคมนตรี เสนอ ๗ ทางแก้ เน้นปลูกฝังคุณธรรมนำชีวิตสู่สังคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 298
8003 ไทยเร่งจัดทำมาตรฐานนักบริหารอาคารรองรับธุรกิจจากเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 280
8004 ไทยฝึกแรงงานรายอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดชายแดน ข่าวประชาคมอาเซียน 379
8005 จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้เยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้รับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 353
8006 ส่งเยาวชนไทยเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนที่เวียดนาม ข่าวประชาคมอาเซียน 322
8007 ไทยพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเกษตรรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 342
8008 เพิ่มสอนอาชีวะการโรงแรมสร้างคนรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 312
8009 งบประมาณอาเซียนของไทยปี ๒๕๕๘ ให้การศึกษามากอันดับ ๑ ข่าวประชาคมอาเซียน 510
8010 ไทยศึกษารูปแบบอาเซียนใช้พัฒนาการศึกษา ข่าวประชาคมอาเซียน 400
8011 สสป ลาวหารือ ศธ นำการศึกษาไทยระบบไอซีทีปรับใช้ในแผนปฏิรูปการศึกษา ข่าวประชาคมอาเซียน 304
8012 จุฬาฯ ร่วมมือกลุ่มเออีซีแลกเปลี่ยนครูภาษา ข่าวประชาคมอาเซียน 420
8013 อาชีวศึกษาไทย เร่งทำมาตรฐานอาชีวศึกษาร่วมชาติอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 401
8014 โรงพยาบาลรามาธิบดีผลิตพยาบาลไฮบริดรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 295
8015 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้านำพา ๕ สาขาวิชาหลักสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 348
8016 แผนไทย ๕ ปีศูนย์กลางอาชีวะศึกษาอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 324
8017 ไทยจับมืออินโดนีเซียจัดสมรรถนะวิชาชีพสปาอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 1,646
8018 ตั้งเป้าสอนภาษาอังกฤษนักเรียนอาชีวะเข้มข้นรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 433
8019 กระทรวงแรงงานเน้นแรงงานไทยเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและวิชาชีพ ข่าวประชาคมอาเซียน 354
8020 นักวิชาการเสนอตำราประวัติศาสตร์ไทยสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 330

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก