ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
81 ส.ว. พบประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ข่าวประจำวัน 4
82 สสจ.นครพนม ระดมทีมแพทย์ช่วยเหลือชาวบ้านปากบัง พร้อมเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า ข่าวประจำวัน 4
83 กระทรวงมหาดไทย เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ข่าวประจำวัน 4
84 กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีบวงสรวงเทพยดาจัดงานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ข่าวประจำวัน 4
85 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ พื้นที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ข่าวประจำวัน 4
86 จังหวัดขอนแก่นเมืองต้นแบบศูนย์กลางพัฒนาศักยภาพผู้พิการ โมเดลกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต เปิดกว้างเพื่อทุกคน ข่าวประจำวัน 4
87 รพ.สต.บ้านน้ำเย็น ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ข่าวประจำวัน 4
88 จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม เดินเล่น หน้าห้าง เพิ่มพื้นที่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวประจำวัน 5
89 จังหวัดแพร่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดครั้งที่ 2/2562 ข่าวประจำวัน 5
90 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประจำวัน 5
91 สว. ลงพื้นที่รับฟังเสียงประชาชนพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ข่าวประจำวัน 5
92 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 5
93 จังหวัดแพร่ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 ข่าวประจำวัน 5
94 ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ข่าวประจำวัน 5
95 โรงพยาบาลสตูล รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงการศูนย์บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลสตูล ข่าวประจำวัน 5
96 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย ขับเคลื่อนการทำงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด่านซ้าย (พชอ) ข่าวประจำวัน 5
97 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พูดคุย นศ.พิการเชียงใหม่ พร้อมเร่งหาสถานที่ฝึกงาน ข่าวประจำวัน 5
98 อบต.ควนสตอ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลควนสตอ อสม. อผส. และจิตอาสาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 75 ปี ขึ้นไป ข่าวประจำวัน 5
99 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ข่าวประจำวัน 5
100 อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มอบบ้านธารน้ำใจแก่ราษฎรผู้ยากไร้ หลังที่ 31 ข่าวประจำวัน 5

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก