ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
81 หนองคาย ตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ข่าวประจำวัน 17
82 จังหวัดสงขลาร่วมกับเหล่ากาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ภายใต้กิจกรรม “ ศุกร์ส่งสุข “ ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ข่าวประจำวัน 17
83 พก. ทอท. ร่วมสำรวจ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ท่าอากาศยานดอนเมือง ข่าวประจำวัน 17
84 อบจ.ราชบุรีจัดฝึกอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการฟื้นฟูสมรรถภาพ ข่าวประจำวัน 17
85 เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ยากจนป่วยโรคไตระยะสุดท้าย ข่าวประจำวัน 17
86 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา "น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ผ่านงานศิลป์บนฝาผนังกำแพงโรงเรียน" ข่าวประจำวัน 17
87 ผู้ว่าสิงห์บุรี ลงเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยตามโครงการ “พม. Mobile ปั่นสุขสู่สังคม” ข่าวประจำวัน 17
88 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรณรงค์งดการเผา แนะให้นำเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ข่าวประชาคมอาเซียน 17
89 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข่าวประจำวัน 17
90 จัดงานมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ข่าวประจำวัน 17
91 พก. เคาะบ้าน โครงการ “พก. ปันสุขสู่ชุมชนลำชะล่า”จัดทำสมุดพกครอบครัว กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน พร้อมแนะสิทธิ์ “เราชนะ” ข่าวประจำวัน 17
92 จังหวัดระนอง ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ข่าวประจำวัน 17
93 เครือซีพีมอบหน้ากากอนามัยฟรีแก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ข่าวประจำวัน 18
94 รองผู้ว่าฯอยุธยานำคณะ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ข่าวประจำวัน 18
95 พก. เปิดโครงการ “ปั้นฝันเติมรักเพื่อคนพิการ” พัฒนาทักษะเบเกอรี่ช่วงเดือนแห่งความรัก ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้คนพิการ ข่าวประจำวัน 18
96 กทม. - 50เขตจ้างเพิ่มอีก569คนพิการ ข่าวประจำวัน 18
97 จังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ข่าวประจำวัน 18
98 นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 ข่าวประจำวัน 18
99 พมจ.ตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ข่าวประจำวัน 18
100 แม่บ้านมหาดไทย จ.ลำพูน เยี่ยมกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองลำพูน สร้างขวัญพร้อมมอบของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิต ข่าวประจำวัน 18

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก