ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
81 'เปิดใจ' หนุ่มพิการครึ่งท่อนขวัญใจโซเชียล ข่าวประจำวัน 8
82 รถเข็นไฟฟ้าปรับยืนเอนกประสงค์ สิ่งประดิษฐ์ช่วยผู้พิการลุกยืนตกแต่งกิ่งไม้สูงๆ ได้ ข่าวประจำวัน 9
83 'อนุทิน'ทำตามสัญญาพาผู้พิการทางสายตาร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ ข่าวประจำวัน 10
84 เชียงใหม่ เจ้าภาพจัดงานกิจกรรมสัปดาห์หูหนวกโลก ภาษามือเป็นสิทธิของทุกคน Sign Language Rights for All ข่าวประจำวัน 9
85 จังหวัดตรัง เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองกีฬา (Sports City) ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports For Excellence) ข่าวประจำวัน 8
86 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดตัวกิจกรรม“ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ” นำร่องที่หยาดฝนฟาร์ม เชียงใหม่เพื่อให้คนพิการและครอบครัว อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน ข่าวประจำวัน 7
87 จ.ยโสธร ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ช่วยเหลือการศึกษาเด็กพิการรุนแรง ข่าวประชาสัมพันธ์ 10
88 จังหวัดนครสวรรค์สรุปโครงการจัดการศึกษาคนพิการ 2559-2562 พร้อมเตรียมร่างคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อวางแผนบูรณาการในปีงบประมาณ 2563-2566 ข่าวประจำวัน 7
89 รัฐมนตรี พม. เปิดโครงการเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ข่าวประจำวัน 6
90 รพ.สต.บ้านน้ำเย็น อ.ด่านซ้าย จ.เลย สร้างการรับรู้เรื่อง โรคเมลิออยโดสิส พบผู้ป่วย 1 รายในหมู่บ้าน ข่าวประจำวัน 6
91 สทนช. เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสภาน้ำแห่งเอเชียอย่างเป็นทางการ ข่าวประชาคมอาเซียน 9
92 นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ย้ำอาเซียนพร้อมร่วมมือกับสหประชาชาติ ข่าวประชาคมอาเซียน 9
93 นายกรัฐมนตรี หารือนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเพิ่มพูนมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน ข่าวประชาคมอาเซียน 11
94 กองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ข่าวประจำวัน 6
95 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ข่าวประจำวัน 7
96 จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน ข่าวประจำวัน 9
97 จังหวัดขอนแก่น มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอชุมแพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข่าวประจำวัน 7
98 รองนายกรัฐมนตรี ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ข่าวประจำวัน 6
99 สวท.ลำพูน จับมือ พมจ.ลำพูน เปิดพื้นที่ผลิตรายการเพื่อคนพิการด้อยโอกาสทางสังคม ข่าวประจำวัน 5
100 พาราลิมปิกฯ จับมือพันธมิตร เปิดโครงการ "สานฝันฮีโร่ พลัส" ปีที่ 5 ข่าวประจำวัน 5

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก