ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
81 ราชบุรีต้อนคณะปั่นด้วยรัก ภักดีพ่อหลวง ของนักปั่นพิการทางสายตา ข่าวประจำวัน 4
82 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ ในโครงการปั่นด้วยรัก ภักดีพ่อหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ข่าวประจำวัน 4
83 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กพิการบ้านเฟื่องฟ้า พร้อมให้กำลังใจและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในอุปการะ ข่าวประจำวัน 7
84 โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 4
85 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ข่าวประจำวัน 4
86 จังหวัดลพบุรี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 4
87 หนองคาย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ข่าวประจำวัน 3
88 จ.พะเยา จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ... ข่าวประจำวัน 6
89 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับจังหวัดตาก จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข่าวประจำวัน 2
90 สุพรรณบุรี กองทุนหลวงพ่อดำ ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ ข่าวประจำวัน 3
91 จ.เพชรบูรณ์ มอบบ้านแก่ผู้สูงอายุยากไร้ ประสบปัญหาความเดือดร้อน ข่าวประจำวัน 2
92 จังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 ข่าวประจำวัน 2
93 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข่าวประจำวัน 3
94 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดโครงการ Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง เปลี่ยนผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิด ข่าวประจำวัน 3
95 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมกับจังหวัดยโสธร มอบห้องสมุด-เครื่องกรองน้ำและชุดอุปกรณ์การเกษตรให้โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย ข่าวประจำวัน 2
96 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 3
97 จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพคนพิการ ข่าวประจำวัน 3
98 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมในโครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ สำหรับคนพิการ และผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดพังงา ข่าวประจำวัน 5
99 จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ครั้งที่ 2/2562 ข่าวประจำวัน 6
100 ประจวบฯ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข่าวประจำวัน 6

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก