ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
81 จ.ยะลา จับมือ สกสว. ขับเคลื่อน 10 โครงการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ข่าวประจำวัน 7
82 ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน รับรองแถลงการณ์ความร่วมมือด้านความมั่นคงและรับมือภัยจากโรคระบาด ข่าวประจำวัน 7
83 เทศบาลตำบลทับมา ดึงผู้นำชุมชนและผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ เติมความรู้ตามโครงการอบรมปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ ข่าวประจำวัน 9
84 พม.ปราจีนบุรี จัดปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ข่าวประจำวัน 8
85 คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดปราจีนบุรี เร่งประชุมช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2563 ข่าวประจำวัน 9
86 สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2 มอบทุนเด็กพิการ​ ยากจน​ ด้อยโอกาส​ ข่าวประจำวัน 8
87 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เปิดงาน "วันโรตารี มีน้ำใจให้ความรัก" โดยสโมสรโรตารีเมืองเลย ภาค 3340 โรตารี่สากล ข่าวประจำวัน 6
88 นักปั่นจักรยานทุกเพศทุกวัยกว่า 500 ชีวิต ร่วมกิจกรรมปั่นร่วมบุญปันน้ำใจแก่เด็กพิการ 9 ประเภท ข่าวประจำวัน 7
89 สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ พบปะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ข่าวประจำวัน 6
90 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เตรียมจัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน ส่งเสริมการจ้างงานและลดปัญหาการว่างงาน ข่าวสมัครงาน 8
91 กระทรวงวัฒนธรรม พัฒนาหอสมุดแห่งชาติทั่วประเทศด้วยระบบบริการที่ทันสมัย ดึงดูดความสนใจด้วยการรวบรวมหนังสือหายากทั่วโลก ข่าวประจำวัน 12
92 จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ส่งเสริมการให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาค ข่าวประจำวัน 7
93 มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรงครอบครัวฐานะยากจน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ข่าวประจำวัน 8
94 จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีเปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ข่าวประจำวัน 7
95 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำภาคเอกชน ลงพื้นที่มอบวัสดุก่อสร้างสำหรับสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ข่าวประจำวัน 7
96 จังหวัดสงขลา ร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดสงขลาและศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เตรียมจัดกิจกรรมปั่นร่วมบุญปันน้ำใจแก่เด็กพิการ ข่าวประจำวัน 6
97 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 9
98 “มทร.ศรีวิชัย” กับรถคนพิการต้นแบบเครื่องยนต์เล็กเบนซิน ข่าวประจำวัน 8
99 "ณัฏฐพล" ตีปี๊บเรียนสายอาชีพมีงานทำ ข่าวประจำวัน 10
100 จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนในเขตท้องที่ อ.สบปราบ ข่าวประจำวัน 8

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก