ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
81 รมว.จุติ สั่ง พมจ. สำรวจช่วย “กลุ่มเปราะบาง” ด่วน! หลังพายุ “ซินลากู” กระหน่ำบ้านพัง น้ำท่วมหนัก ข่าวประจำวัน 13
82 กระทรวงวัฒนธรรม จับมือประเทศสมาชิกอาเซียนคัดสรร 130 หนังสือประวัติศาสตร์และวรรณคดีจัดแปลร่วมกันเป็นครั้งแรก ข่าวประชาคมอาเซียน 14
83 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกร 5 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง จำหน่ายสินค้าและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ ข่าวประชาคมอาเซียน 15
84 ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมเตรียมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2564 ข่าวประจำวัน 14
85 วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมกับองค์กรชุมชน 4 แห่ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา ดึงจุดเด่นของแต่ละแห่งมาปรับใช้สำหรับการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา ข่าวประชาคมอาเซียน 17
86 จังหวัดนครพนม เตรียมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูผู้ทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ และมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา ข่าวประชาคมอาเซียน 13
87 จังหวัดนราธิวาส นายอำเภอสุไหงปาดี นำอาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ข่าวประจำวัน 11
88 "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" จังหวัดนราธิวาส ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นวันที่ 3 ข่าวประจำวัน 16
89 องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดเลย ข่าวประจำวัน 12
90 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ข่าวประจำวัน 11
91 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เชิญชวนเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 19
92 แรงงานจังหวัดสงขลา เสริมศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประเด็น : เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวประจำวัน 11
93 จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข่าวประจำวัน 9
94 จังหวัดนครพนม หารือเตรียมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติฯ ข่าวประจำวัน 7
95 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างศาลาริมน้ำปรับสภาพแวดล้อม ทำป้ายสัญลักษณ์ ทางลาดสำหรับผู้พิการตามหลักอารยะสถาปัตย์ ข่าวประจำวัน 11
96 จังหวัดนราธิวาส พสกนิกรตำบลปูโยะ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับอาหารปรุงสุกใหม่ จาก "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ข่าวประจำวัน 14
97 เลขาฯ ศอ.บต. ดูแลเด็กพิเศษในพื้นที่ จชต. สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงห่วงใยให้มีการช่วยเหลือดูแล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ข่าวประจำวัน 7
98 นายกรัฐมนตรี รณรงค์จำหน่ายดอกมะลิในวันแม่แห่งชาติ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ข่าวประจำวัน 11
99 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล "หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล" ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 9
100 นายอำเภอศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ นำคณะเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กพิเศษ ข่าวประจำวัน 11

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก