ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
61 ประเทศสมาชิกข้อตกลงอาร์เซ็ป เตรียมจัดประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนการลงนามข้อตกลง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้ ข่าวประชาคมอาเซียน 7
62 ผูู้ว่าฯสุโขทัย กำชับทุกภาคส่วนเร่งสำรวจพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด ข่าวประจำวัน 7
63 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง จังหวัดสตูล ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรการทำเสื่อจากใบเตยหนาม ข่าวประจำวัน 7
64 อาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ย้ำถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันต่อสู้กับโรคโควิด-19 ข่าวประชาคมอาเซียน 7
65 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการขององค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง ข่าวประจำวัน 7
66 จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก สตรี ผู้พิการผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 7
67 จังหวัดสุรินทร์เตรียมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดสุรินทร์ ข่าวประจำวัน 7
68 เลขาฯ ศอ.บต. ดูแลเด็กพิเศษในพื้นที่ จชต. สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงห่วงใยให้มีการช่วยเหลือดูแล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ข่าวประจำวัน 8
69 จังหวัดระนอง ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นและฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่คนตาบอดและครอบครัว 27-28 สิงหาคม 2563 ข่าวประจำวัน 8
70 จังหวัดนครพนม หารือเตรียมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติฯ ข่าวประจำวัน 8
71 จังหวัดแพร่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ปี 2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติ ข่าวประจำวัน 8
72 จังหวัดสุรินทร์พัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการ ข่าวประจำวัน 9
73 "ธนุ"ลุยขอนแก่นตรวจติดตามนโยบายการศึกษา ข่าวประจำวัน 9
74 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล "หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล" ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 9
75 ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เชิญชวนลูกศิษย์ทั่วประเทศและสถานศึกษาเสนอชื่อ ‘ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ ครั้งที่ 4 ข่าวประชาคมอาเซียน 9
76 จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข่าวประจำวัน 9
77 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการ ตามแผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 ข่าวประจำวัน 10
78 ประเทศไทย เตรียมจัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 3-6 กันยายน 2563 หวังสร้างรายได้ ด้วยมาตรการป้องกันวิถีใหม่ ข่าวประจำวัน 10
79 จ.จันทบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบท หลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ข่าวประจำวัน 10
80 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ข่าวประจำวัน 10

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก