ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
61 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ข่าวประจำวัน 5
62 แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของพิจิตร มุ่งพัฒนาสู่อารยสถาปัตย์ รองรับสังคมผู้สูงวัยและให้คนพิการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ข่าวประจำวัน 6
63 จังหวัดสุรินทร์เตรียมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดสุรินทร์ ข่าวประจำวัน 7
64 จ.อุบลฯ รับคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ฟรี ข่าวประจำวัน 6
65 จังหวัดอุบลราชธานี พบคนไร้ที่พึ่งกว่า 100 ราย สาเหตุเนื่องจากไม่มีที่อยู่อาศัย และถูกทอดทิ้ง ข่าวประจำวัน 5
66 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ข่าวประจำวัน 6
67 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัดประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 5
68 อบจ.หนองบัวลำภู ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์หนองบัวลำภู มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ในจังหวัดหนองบัวลำภู เสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ข่าวประจำวัน 5
69 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี จากข้อมูลปี 2563 พบคนไร้ที่พึ่ง กว่า170 ราย สาเหตุพบว่าไม่มีที่อยู่อาศัยและถูกทอดทิ้ง ข่าวประจำวัน 6
70 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการขององค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง ข่าวประจำวัน 7
71 ผูู้ว่าฯสุโขทัย กำชับทุกภาคส่วนเร่งสำรวจพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด ข่าวประจำวัน 7
72 จังหวัดอำนาจเจริญ จัดการอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดอำนาจเจริญ ข่าวประจำวัน 5
73 จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก สตรี ผู้พิการผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 7
74 จังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2563 ข่าวประจำวัน 11
75 นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางมาเป็นประธานในโครงการ "แม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชายแดนใต้" ณ กองบังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ข่าวประจำวัน 11
76 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการ ตามแผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 ข่าวประจำวัน 11
77 จ.ราชบุรี มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 11
78 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ข่าวประจำวัน 11
79 ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งให้กองทุนคนพิการส่งเงินส่วนเกินพันล้าน เป็นรายได้แผ่นดิน ข่าวประจำวัน 15
80 ชื่นชม! หนุ่มแกร็บไบค์ พิการทางการได้ยิน บริการดีเยี่ยมก่อนขึ้นรถฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ลูกค้า ข่าวประจำวัน 16

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก