ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
61 จังหวัดตราด ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข่าวประจำวัน 7
62 มูลนิธิคุณพุ่ม สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ จ.สกลนคร จำนวน 152 ทุน ข่าวประจำวัน 7
63 ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมติดตามกลุ่มผู้สูงอายุ จักรสานหวดและกระติบข้าวเหนียวภูมิปัญญาอีสานล้านนาประยุกต์ ข่าวประจำวัน 7
64 สุพรรณบุรีขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 8
65 ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" เปิดโอกาสให้คนพิการได้ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ข่าวประจำวัน 7
66 เชียงใหม่ จัดงานวันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 7
67 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนครสวรรค์ ข่าวประจำวัน 9
68 มิติใหม่ “น้ำตกเจ็ดสาวน้อย” แหล่งท่องเที่ยวเพื่อผู้พิการ นำร่องอารยสถาปัตย์แห่งแรกในอุทยานแห่งชาติ ข่าวประจำวัน 16
69 จังหวัดตรัง มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ข่าวประชาคมอาเซียน 12
70 ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" เปิดโอกาสให้คนพิการได้ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ข่าวประจำวัน 8
71 พ่อเมืองอุดรธานีนำผู้ใหญ่ใจดีมอบบ้านอุ่นรักหลังที่ 249 และ 250 ที่อำเภอหนองหาน ข่าวประจำวัน 8
72 เชียงใหม่ จัดงานวันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 7
73 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนครสวรรค์ ข่าวประจำวัน 8
74 อีสปอร์ต เตรียมบรรจุชิงเหรียญกีฬาแห่งชาติ - เข้าถึงกีฬาคนพิการ ข่าวประจำวัน 9
75 ไทย ส่งผู้แทนชิงเก้าอี้กรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ วาระปี 2021 – 2024 ข่าวประจำวัน 9
76 "ลุงหมี วีลแชร์-เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล" ปั่น วิ่ง เพื่อวัดพระบาทน้ำพุ ถึงที่หมายแล้ว ข่าวประจำวัน 9
77 พมจ.ตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 7
78 คนสระแก้วไม่ทิ้งกัน ผู้ว่าพาปั่นเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ในพื้นที่อำเภอคลองหาด ข่าวประจำวัน 8
79 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและพัฒนาด้านแรงงานในทุกมิติ ข่าวประจำวัน 10
80 ครูแว่นดำทำ MV เพลง “สิบบาท” ขายน้ำดื่มหารายได้เลี้ยงครอบครัว ข่าวประจำวัน 11

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก