ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
41 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ข่าวประจำวัน 12
42 นายอำเภอศรีณรงค์ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข เข้าดูแล มอบรถเข็นช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วย ข่าวประจำวัน 12
43 ทุกพื้นที่ใช้สมุดพกครอบครัว ช่วยแก้ไขความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ข่าวประจำวัน 12
44 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ จ.อุบลราชธานี ข่าวประจำวัน 13
45 จ.ลำพูน จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน ประจำปี 63 พัฒนาศักยภาพคนพิการ สร้างความเสมอภาค เป็นธรรม และความเท่าเทียมในสังคม ข่าวประจำวัน 13
46 มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมรับ บัณฑิตพิการ รอายุ 22-30 ปี ข่าวสมัครงาน 13
47 ผู้ว่าฯ อุทัยธานี เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และพระอนุเคราะห์ จำนวน 6 ราย ในพื้นที่อำเภอหนองขาหย่าง และอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ข่าวประจำวัน 13
48 จ.ลำพูนติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม ข่าวประจำวัน 13
49 รัฐบาล ผลักดันวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ จับมือ17 หน่วยงานดูแลครบวงจร กระทรวงแรงงาน ข่าวประจำวัน 13
50 นครพนมบูรณาการเจ้าหน้าที่ เร่งให้ความช่วยเหลือยาย 79 และลูกพิการ 2 หลังพายุฤดูร้อนพัดบ้านพังเสียหาย ข่าวประจำวัน 14
51 พม. โดย พก. ประชุมบอร์ดชาติคนพิการ เตรียมเสนอ ครม. ปรับเบี้ยคนพิการ 1,000 ถ้วนหน้า ข่าวประจำวัน 14
52 ตั้งคณะกรรมการติดตามหลังการฉีดวัคซีนโควิด -19 ยืนยันเตียงมีเพียงพอกว่า 1,600 เตียง ข่าวประชาคมอาเซียน 14
53 เร่งผลักดันให้คนพิการมีงานทำเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันคนพิการมีงานทำแล้วกว่า 7 แสนคนทั่วประเทศ ข่าวประจำวัน 14
54 จ.นครพนม ลุยเคาะประตูบ้านสร้างสิทธิ์เราชนะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ พร้อมแนะวิธีใช้ ข่าวประจำวัน 14
55 โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด อบจ.ยะลา ส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ ฝึกการทำปุ๋ย แก่ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 15
56 กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา “ครัวพระราชทาน" แจกอาหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด ลดผลกระทบจากโควิด-19 ข่าวประจำวัน 15
57 พก. ปันสุข มอบแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้สมาคมคนพิการ ข่าวประจำวัน 15
58 จังหวัดตราด ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข่าวประจำวัน 15
59 จ.ร้อยเอ็ดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด - 19 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ข่าวประจำวัน 15
60 รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการเบี้ยยังชีพ แก้ปัญหาเรียกเงินคืนและการจ่ายเงินทับซ้อน ข่าวประจำวัน 15

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก