ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
41 เสริมทักษะอาชีพ ‘คนพิการ’ ทำงานด้าน ‘ดิจิทัล’ ข่าวประจำวัน 13
42 "ปัทมา-เสธ.อ้าย" นำทีมนั่งที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนพิการ ข่าวประจำวัน 16
43 สมาคมนักกีฬาคนพิการของบกองทุนฯเพื่อช่วยนักกีฬา ข่าวประจำวัน 15
44 พ่อเมืองเพชรบุรีขอน้ำใจ ช่วยเด็กนักเรียนพิการสายตา ข่าวประจำวัน 15
45 กทม.ห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ข่าวประจำวัน 15
46 ผู้ว่าเลยขับซาเล้งส่งเองถึงมือ พ่อดูแลลูกพิการหลังเมียทิ้ง37ปี ข่าวประจำวัน 15
47 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน – จีน ออกถ้อยแถลงร่วมต่อสู้โควิด-19 กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและขยายการค้าและการลงทุน ข่าวประชาคมอาเซียน 14
48 สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เตรียมถุงยังชีพและเงินสดช่วยเหลือคนตาบอดชายแดนใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าวประจำวัน 15
49 นายกรัฐมนตรีชี้แนวทางการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 พร้อมให้สอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียน ข่าวประจำวัน 14
50 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา และคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลทุกแห่งรับมอบชุด PPE และชุดป้องกัน (Isolation Gown ) จากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ข่าวประจำวัน 16
51 นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม "คนกีฬาไม่ทิ้งกัน ผูกพันด้วยหัวใจ" มอบถุงยังชีพและชุดกีฬาแก่นักกีฬาในจังหวัดภูเก็ต ข่าวประจำวัน 13
52 หลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน ยกระดับการให้บริการประชาชน ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC ข่าวประจำวัน 14
53 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมขับเคลื่อนแนวทางการฟื้นฟูจิตใจ ลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตจากโรคโควิด-19 ข่าวประจำวัน 11
54 จังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าวประชาสัมพันธ์ 15
55 พมจ.กาฬสินธุ์ เราไม่ทิ้งกัน เยียวยาคนพิการ ในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 ข่าวประจำวัน 9
56 พมจ.ยะลา เผย เตรียมช่วยประชาชนที่เดือดร้อนจาก COVID-19 หลังรัฐบาลมีนโยบายจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ให้รายละ 2,000 บาท ข่าวประจำวัน 13
57 พม.จ.สุรินทร์ มอบหน้ากากผ้าให้ สนง.สสจ.สุรินทร์ 55,000 ชิ้น แจกทุกหมู่บ้าน ข่าวประจำวัน 11
58 จังหวัดเลย จัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชน ที่ Land Mark ผานกเค้าอำเภอภูกระดึง ข่าวประจำวัน 13
59 พมจ.หนองคาย เปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ข่าวประจำวัน 14
60 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 14

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก