ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
41 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยฝึกอาชีพคนพิการทำพรมเช็ดเท้า ข่าวประจำวัน 10
42 จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวประจำวัน 13
43 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง เปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพประจำปี 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 35
44 จังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 10
45 สสจ.สุพรรณบุรี เตือนประชาชนกินร้อนช้อนกลางล้างมือ เตรียมพร้อมรับมือไวรัสโควิด-19 ข่าวประจำวัน 11
46 จ.ปัตตานี งานวันคนพิการสากล ข่าวประจำวัน 10
47 จังหวัดแพร่ ขับเคลื่อนและติดตามผลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ข่าวประจำวัน 7
48 กศน.จับมือ Good Partnerships รุกพัฒนาทักษะและจัดการศึกษาผู้พิการในยุคดิจิทัล ข่าวประจำวัน 8
49 จังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันรวมใจกาชาด 63 หน่วยงานราชการทั้งภาครัฐ เอกชน มอบสิ่งของคึกคัก เตรียมออกร้านในงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ข่าวประจำวัน 8
50 จังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพบริเวณด้านสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์ 13
51 มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ข่าวประชาสัมพันธ์ 15
52 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ รับสมัครนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14
53 สุพรรณบุรี มอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข่าวประจำวัน 8
54 วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม "Keep Walking Together : ก้าวด้วยใจไปด้วยกัน" สร้างความเข้าใจให้คนไทย ก้าวสู่สังคมรวม เวทีภาคใต้ ข่าวประจำวัน 9
55 สหรัฐตัดสินใจเลื่อนการประชุมสุดยอดกับผู้นำอาเซียนออกไป เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน ข่าวประชาคมอาเซียน 13
56 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือการจดทะเบียนผู้พิการ One Stop Service จังหวัดพิษณุโลก ข่าวประจำวัน 9
57 ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมกลุ่มอาชีพแรงงานนวดพิการคุณภาพ ข่าวประจำวัน 8
58 อบจ.สกลนคร เปิดศูนย์บริการคนพิการสมาคมคนพิการจังหวัดสกลนคร เพื่อช่วยเหลือคนพิการ พร้อมส่งเสริมความเสมอภาค และเท่าเทียม ข่าวประจำวัน 9
59 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรม CSR ในโอกาสเดินทางมาออกรางวัลสลากที่จังหวัดลพบุรี ข่าวประจำวัน 8
60 วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม "Keep Walking Together : ก้าวด้วยใจไปด้วยกัน" สร้างความเข้าใจให้คนไทย ก้าวสู่สังคมรวม เวทีภาคใต้ ข่าวประจำวัน 8

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก