ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
41 มูลนิธิคุณพุ่ม เตรียมจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้เด็กพิการของจังหวัดสุรินทร์ 206 ทุน 6 ธ.ค.นี้ ข่าวประจำวัน 0
42 จ.หนองคาย มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ข่าวประจำวัน 0
43 สมาคมคนพิการเมืองนครปฐม เปิดอาคารศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ "วีลดี" เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่คนพิการ ข่าวประจำวัน 0
44 มูลนิธิคุณพุ่มจังหวัดเพชรบุรี ในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 100 ทุน แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ข่าวประจำวัน 0
45 จังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา 2562 ข่าวประจำวัน 0
46 จ.สมุทรปราการ กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 22 ข่าวประจำวัน 0
47 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิเศษ ในจังหวัดจันทบุรีจำนวน 102 ทุน แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ส่งเสริมการศึกษาของเด็กพิเศษ เยาวชนไทย ข่าวประจำวัน 0
48 จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนงานโครงการและการดำเนินการ ข่าวประจำวัน 0
49 “สร้างงาน สร้างอาชีพ...คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด” อบจ.ยะลา จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม ข่าวประจำวัน 0
50 เยาวชนพิการไทย โชว์ผลงานยอดเยี่ยม คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน การแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 1
51 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวประจำวัน 1
52 "สุวัจน์"ประกาศปฏิญญาโคราช มหานครแห่งอารยสถาปัตย์ ข่าวประจำวัน 0
53 สทนช. เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสภาน้ำแห่งเอเชียอย่างเป็นทางการ ข่าวประจำวัน 0
54 นายกรัฐมนตรี หารือนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเพิ่มพูนมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน ข่าวประชาคมอาเซียน 0
55 กองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ข่าวประจำวัน 0
56 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ข่าวประจำวัน 0
57 จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน ข่าวประจำวัน 0
58 จังหวัดขอนแก่น มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอชุมแพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข่าวประจำวัน 0
59 บริจาคฟรี! รถเข็นห้างฯดัดแปลงเป็นวีลแชร์ DIY สำหรับคนป่วย,ชรา,พิการ ที่ยากไร้ ข่าวประจำวัน 1
60 รับสมัครคนพิการเข้าร่วมอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้และทักษะอาชีพ (๑ ปี) ข่าวประชาสัมพันธ์ 2

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก