ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
241 เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวยากไร้ ข่าวประจำวัน 30
242 ผู้ว่าฯ ลำพูน พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุติดบ้านในพื้นที่อำเภอลี้ ข่าวประจำวัน 30
243 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด เชิญชวนหน่วยงาน ประชาชนร่วมสนับสนุนของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กพิเศษ ข่าวประจำวัน 30
244 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อำเภอมวกเหล็ก ข่าวประจำวัน 30
245 มูลนิธิพระดาบส ออกหน่วยโครงการพระดาบสสัญจร ณ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ข่าวประจำวัน 30
246 จิตอาสาพระราชทาน 904 จ.ลำปาง หน่วยงานกระทรวง พม. one Home จ.ลำปาง ช่วยเหลือหนุ่มพิการทางสายตาที่ใช้ชีวิตเพียงลำพัง ข่าวประจำวัน 30
247 กาชาดจังหวัดพังงาออกบรรเทาทุกข์ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้าน ข่าวประจำวัน 31
248 จ.มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช ร่วมกับ สโมสรไลออนส์มหาสารคาม แจกแว่นตาแก่ผู้ยากไร้ ข่าวประจำวัน 31
249 สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนที่จังหวัดสุรินทร์ จากกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ด้อยโอกาส ข่าวประจำวัน 31
250 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ให้โอกาสกับเด็กพิการเข้าเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ 31
251 เบี้ยคนพิการเพิ่ม 200 บาท เข้าบัตรสวัสดิการฯ 22 พ.ย.นี้ ข่าวประจำวัน 31
252 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดสวนสัตว์ให้เด็กเที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 ข่าวประจำวัน 31
253 กสศ. ร่วมนิทรรศการเวทีสันนิบาตเทศบาล เสนอระบบ i.see เดินหน้าเมืองแห่งการเรียนรู้ ข่าวประจำวัน 31
254 กทม.สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ 50เขตส่งเสริมจ้างงานคนพิการ ข่าวประจำวัน 31
255 เทศบาลเมืองน่าน เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันหยุดราชการ เพื่อสนับสนุนเตรียมการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข่าวประจำวัน 31
256 องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้พิการและคนชรา ในพื้นที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ข่าวประจำวัน 31
257 อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ข่าวประจำวัน 31
258 ลดช่องว่างการศึกษา สานฝันเด็กพิการ ข่าวประจำวัน 31
259 มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดสุรินทร์ ข่าวประจำวัน 31
260 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันพื้นที่จังหวัดแพร่ ข่าวประจำวัน 31

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก