ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
241 กรมการค้าต่างประเทศจัดตั้งทีม Trade War ศึกษาโอกาส อุปสรรค และผลกระทบของสงครามการค้า พร้อมทำแผนรับมือ 4 ด้าน ข่าวประชาคมอาเซียน 11
242 จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข่าวประจำวัน 10
243 ราชบุรีต้อนคณะปั่นด้วยรัก ภักดีพ่อหลวง ของนักปั่นพิการทางสายตา ข่าวประจำวัน 11
244 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ ในโครงการปั่นด้วยรัก ภักดีพ่อหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ข่าวประจำวัน 11
245 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กพิการบ้านเฟื่องฟ้า พร้อมให้กำลังใจและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในอุปการะ ข่าวประจำวัน 18
246 โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 12
247 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ข่าวประจำวัน 10
248 จังหวัดลพบุรี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 12
249 หนองคาย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ข่าวประจำวัน 10
250 จ.พะเยา จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ... ข่าวประจำวัน 14
251 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับจังหวัดตาก จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข่าวประจำวัน 10
252 สุพรรณบุรี กองทุนหลวงพ่อดำ ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ ข่าวประจำวัน 7
253 จ.เพชรบูรณ์ มอบบ้านแก่ผู้สูงอายุยากไร้ ประสบปัญหาความเดือดร้อน ข่าวประจำวัน 8
254 จังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 ข่าวประจำวัน 9
255 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข่าวประจำวัน 9
256 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดโครงการ Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง เปลี่ยนผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิด ข่าวประจำวัน 7
257 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมกับจังหวัดยโสธร มอบห้องสมุด-เครื่องกรองน้ำและชุดอุปกรณ์การเกษตรให้โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย ข่าวประจำวัน 7
258 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 8
259 จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพคนพิการ ข่าวประจำวัน 8
260 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมในโครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ สำหรับคนพิการ และผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดพังงา ข่าวประจำวัน 13

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก