ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
221 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยัน กระทรวงศึกษามีความพร้อมจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องหากมีการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ข่าวประจำวัน 29
222 รมว.พม. แสดงความยินดีสตรีพิการไทย ข่าวประจำวัน 29
223 ผวจ.สุโขทัยเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอบ้านด่านลานหอย ข่าวประจำวัน 29
224 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า และให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ของจังหวัดน่าน ที่ห้องรับรองหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ข่าวประจำวัน 29
225 อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้ นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียน มอบกายอุปกรณ์ ถุงปันสุข และซองน้ำใจ แก่กลุ่มเปราะบาง จังหวัดยะลา ข่าวประจำวัน 29
226 อำเภอศรีณรงค์ ร่วมกับ ตำรวจ สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ร่วมซักซ้อมเข้ม การดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ข่าวประจำวัน 29
227 จังหวัดพิจิตร จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวประจำวัน 29
228 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมรณรงค์วันไม้เท้าขาวสากล ข่าวประจำวัน 29
229 เปิดร้านข้าวแกงราคาถูกที่สุดในเมืองสงขลา ให้ประชาชนที่ลำบากได้กินฟรีทุกวันอาทิตย์ ข่าวประจำวัน 29
230 แบดมินตันโลก เลือกไทย จัดศึกขนไก่คนพิการโลก ปี 2023 ข่าวประจำวัน 29
231 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด เชิญชวนหน่วยงาน ประชาชนร่วมสนับสนุนของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กพิเศษ ข่าวประจำวัน 29
232 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อำเภอมวกเหล็ก ข่าวประจำวัน 29
233 การประชุมวิชาการ สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ข่าวประจำวัน 29
234 สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนที่จังหวัดสุรินทร์ จากกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ด้อยโอกาส ข่าวประจำวัน 30
235 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ให้โอกาสกับเด็กพิการเข้าเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ 30
236 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดสวนสัตว์ให้เด็กเที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 ข่าวประจำวัน 30
237 ผู้ว่าฯ ระยอง เป็นผู้แทนพระองค์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ข่าวประจำวัน 30
238 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2563 ข่าวประจำวัน 30
239 นายกรัฐมนตรี พอใจโครงการเรือไฟฟ้า คลองผดุงกรุงเกษม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เล็งพัฒนาต่อยอดให้บริการประชาชน ขอประชาชนร่วมแก้ปัญหา ข่าวประจำวัน 30
240 พก. เตรียมซ่อมบ้านคนพิการ 4,000 หลังทั่วประเทศ ข่าวประจำวัน 30

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก