ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
221 ไทยร่วมประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมา ข่าวประชาคมอาเซียน 322
222 ไทยรับรองปฏิญญาที่ประชุมจี 20 กำหนดทิศทางอนาคตของงาน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รองรับสังคมผู้สูงอายุ ข่าวประชาคมอาเซียน 122
223 ไทยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเอกชนรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 398
224 ไทยมุ่งพัฒนาทักษะแรงงานลุ่มน้ำโขง ข่าวประชาคมอาเซียน 340
225 ไทยมีโอกาสได้รับวัคซีนโควิด-19 ลำดับต้นๆ ของโลก หลังอ็อกซฟอร์ด ลงนามใช้ไทยเป็นฐานการผลิต ข่าวประชาคมอาเซียน 51
226 ไทยมอบเงินพัฒนาโรงเรียนในกัมพูชาบนเส้นทางคมนาคมเชื่อมเพื่อนบ้านอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 379
227 ไทยพีบีเอสเปิดรับสมัครผู้มีจิตอาสาเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 35 คน ข่าวประชาสัมพันธ์ 53
228 ไทยพีบีเอส ลงนามร่วม กสทช. มุ่งผลิตรายการเพื่อคนพิการมากขึ้น ข่าวประจำวัน 472
229 ไทยพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเกษตรรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 386
230 ไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา ข่าวประชาคมอาเซียน 375
231 ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network : ASCN 2019) พร้อมเร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 149
232 ไทยพร้อมจัดแข่งบอลยูนิฟายด์เอเชียแปซิฟิก ข่าวประจำวัน 457
233 ไทยพร้อมจัดขนไก่คนพิการ 23-29 ก.ค.นี้ ตั้งเป้าเก็บเลเวลลุยอลป.2020 ข่าวประจำวัน 149
234 ไทยพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS Summit) ครั้งที่ 8 ข่าวประชาคมอาเซียน 175
235 ไทยฝึกแรงงานรายอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดชายแดน ข่าวประชาคมอาเซียน 426
236 ไทยฝึกพยาบาลเฉพาะทางและภาษาต่างประเทศเตรียมรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 359
237 ไทยปรับอาชีวศึกษาเพิ่มปริญญาตรีสายอาชีพเน้นภาคปฏิบัติรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 393
238 ไทยปรับอาชีวศึกษาเพิ่มปริญญาตรีสายอาชีพเน้นภาคปฏิบัติรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 452
239 ไทยต้นแบบการแก้ความยากจนในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 857
240 ไทยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 392

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก