ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
221 พมจ.ยโสธร ติวเข้ม ฝึกอาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และป้องปัญหาการค้ามนุษย์ ข่าวประจำวัน 29
222 กอ.รมน.จังหวัดเลย ออกตรวจร้านค้า การประกอบอาชีพของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และขยายเวลา เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ข่าวประจำวัน 30
223 โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น ห่วงประชาชนเตรียมให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมขอความร่วมมือจัดสภาพแวดล้อม ตามแนวทาง 5 ป 1 ข ป้องกันโรคไข้เลือดออก ข่าวประจำวัน 30
224 ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ นำเครื่องอุปโภค-บริโภคความห่วงใยจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปมอบแก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ข่าวประจำวัน 30
225 วัฒนธรรมจังหวัดยะลา นำพลังบวร ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ อำเภอกาบัง และธารโต ตามรอยพระราชาฯ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบฯ COVID-19 อำเภอยะหา ข่าวประจำวัน 33
226 ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง บรรเทาปัญหาโควิด-19 พื้นที่เขตสวนหลวง ข่าวประจำวัน 28
227 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เยี่ยมให้กำลังใจกับคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ข่าวประจำวัน 26
228 พมจ.นครพนม แจ้งผู้พิการได้เยียวยา 1,000 บาททุกคน รัฐจ่ายครั้งเดียวไม่ต้องยื่นเรื่อง-ลงทะเบียนใหม่ ข่าวประจำวัน 29
229 จังหวัดพิจิตร บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค เตรียมแจกจ่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ข่าวประจำวัน 23
230 จังหวัดชุมพร สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม ติดต่อกัน 13 วัน พร้อมสั่งเข้มมาตรการเข้าออกพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ที่มาจากจังหวัดภูเก็ต ข่าวประจำวัน 22
231 จังหวัดยะลา มอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการเดินตามรอยพระราชา พร้อมประดับธงชาติ และธงประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันฉัตรมงคล ข่าวประจำวัน 24
232 เตือนคนพิการระวังเฟกนิวส์! ยันเยียวยา1พันไม่ต้องลงทะเบียน ข่าวประจำวัน 39
233 เสมา 3 ดัน กศน.จัดการศึกษาตลอดชีวิตรองรับ"สูงอายุและคนพิการ" ข่าวประจำวัน 33
234 รัฐบาล เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อนุมัติงบประมาณกว่า 6,000 ล้านบาท เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารในอาเซียนในปี 2570 ข่าวประชาคมอาเซียน 48
235 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เตรียมพร้อมจัดหาสถานที่รองรับและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ข่าวประจำวัน 29
236 พม.จันพร้อมอำนวยความสะดวกผู้พิการยื่นกู้ผ่านจดหมาย ข่าวประจำวัน 37
237 ครม.เห็นชอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 คนละ 1,000 บาท ข่าวประจำวัน 29
238 ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับการครองชีพในครัวเรือน ข่าวประจำวัน 32
239 อำเภอเมืองยะลา ร่วมเทศบาลตำบลท่าสาป เร่งมอบถุงยังชีพช่วยชาวบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านลิมุด หลังพบเชื้อ 2 ราย จังหวัดประกาศปิดหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง ข่าวประจำวัน 35
240 ขอเชิญเสนอชื่อผู้พิการเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 51

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก