ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
221 ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ 16
222 รถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีห้าแยกลาดพร้าว ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จครบ 100% พร้อมเปิด 9 ส.ค. นี้ คาดมีผู้ใช้บริการ 8 หมื่นคน/วัน ข่าวประจำวัน 10
223 มอบอีก 4 หลัง “บ้านอุ่นรัก” เพื่อผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสชาวอุดรธานี มีบ้านใหม่ที่มั่นคง แข็งแรง กันแดด กันฝน ข่าวประจำวัน 11
224 จังหวัดนครปฐมจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ข่าวประจำวัน 9
225 เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว มอบชุดนักเรียน ชุดผ้าไทย และ ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองนางาม จังหวัดสระแก้ว ข่าวประจำวัน 10
226 จังหวัดปราจีนบุรีมอบแว่นสายตา โครงการคืนความสดใสในดวงตาผู้สูงวัย ข่าวประจำวัน 11
227 จ.สมุทรปราการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข่าวประจำวัน 10
228 จังหวัดระยอง ประชุมเตรียมความพร้มสถานประกอบการ เกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 10
229 อบจ.ยะลา ส่งเสริมการอนุรักษ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทุเรียนพื้นบ้าน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ข่าวประจำวัน 10
230 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ร่วมกับชมรมคนห่วงหัว และจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการสังคมห่วงใยใส่หมวกให้ลูกหลาน จังหวัดกระบี่ ข่าวประจำวัน 12
231 อบจ.ยะลา จับมือหน่วยงานเกษตร ธ.ก.ส. จัดงานส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้าน สร้างนวัตกรรม แนวคิด และเรื่องราวของทุเรียนพื้นบ้าน ขยายสายพันธุ์ สู่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ข่าวประจำวัน 10
232 โอสถสภาร่วมเปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลังอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ “Life must go on...พลังเพื่อก้าวต่อไป” ข่าวประจำวัน 12
233 จ.เลย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสงคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข่าวประจำวัน 11
234 สสจ.เลย จัดอบรมการคัดกรองสายตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ และพัฒนาระบบโปรแกรม Vision 202 ข่าวประจำวัน 7
235 อบจ.พิจิตร มอบบ้าน ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุฯ ข่าวประจำวัน 11
236 The Cube Condo ร่วมสนับสนุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ข่าวประจำวัน 8
237 คอลัมน์: สถานีพัฒนาสังคม: แนวทางการจัดบริการสำหรับคนพิการทางจิตสังคม ตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข่าวประจำวัน 10
238 ปิดฉาก "สิงห์ ซีรี่ส์ รัน 2019" นักวิ่งแห่ส่งแรงใจหนุน "พาราไทย" สู้ศึกที่โตเกียว ข่าวประจำวัน 9
239 "มองไม่เห็นไม่ใช่ปมด้อย" ครูนักปราชญ์ด้านกาพย์กลอน ผู้ให้โอกาสเด็กยากไร้ ข่าวประจำวัน 9
240 “อัศวิน” ย้ำสั่งเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ “สุนัขนำทาง” ของผู้พิการทางสายตา ข่าวประจำวัน 11

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก