ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
201 พมจ.สกลนคร ให้การช่วยเหลือประชาชนชน "สู้ภัย โควิด-19" กรณีเป็นผู้สูงอายุ พิการ ยากจน ไม่มีคนดูแล อายุ 77 ปี ข่าวประจำวัน 26
202 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบถุงยังชีพ 200,000 ถุง จากบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ข่าวประจำวัน 32
203 กรมการจัดหางาน หารือผู้แทน ILO พัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมการจ้างงานเยาวชนในประเทศไทย ข่าวประจำวัน 33
204 พมจ.สุรินทร์ ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน อ.สังขะ ข่าวประจำวัน 25
205 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข่าวประจำวัน 22
206 จังหวัดชลบุรี กู้ภัยสว่างประทีป ศรีราชา ลุยเคาะประตูแจกของตามบ้านเรือน ข่าวประจำวัน 30
207 จังหวัดสตูล เผยแพร่สารประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย พ.ศ. 2563 ข่าวประจำวัน 23
208 ที่ประชุม ครม.รับทราบ ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีต่างประเทศ กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 5 ข่าวประชาคมอาเซียน 46
209 จังหวัดเลย ร่วมกับโรงทานพลังบุญ นำโดยโรงน้ำแข็งเลยกิจวารี มอบเงิน ถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 ข่าวประจำวัน 30
210 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี ในประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันอาการรุนแรงและลดการเสียชีวิต ข่าวประชาสัมพันธ์ 49
211 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระจายความห่วงใยและช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ข่าวประจำวัน 27
212 จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข่าวประจำวัน 30
213 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-18 เดินทางมาลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ และขอรับอาหารกล่อง ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ข่าวประจำวัน 39
214 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-18 เดินทางมาลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ และขอรับอาหารกล่อง ข่าวประจำวัน 27
215 พมจ.ร้อยเอ็ด พร้อมมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข่าวประจำวัน 41
216 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทยอยมารับสิ่งของจากตู้ปันสุข ทั้งของสำเร็จรูป แกงถุง และผลไม้ ข่าวประจำวัน 34
217 เจ้าอาวาสวัดทรงเสวยร่วมกับโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของเด็กพิเศษบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด-19 ข่าวประจำวัน 36
218 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เผย ข่าวดีคนพิการจะได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มเติม จากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือน มีผล 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ข่าวประชาสัมพันธ์ 48
219 เจ้าอาวาสวัดวรพรตสังฆาวาส จังหวัดชลบุรี ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง นำข้าวสารอาหารแห้ง แพมเพิล มอบให้ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กพิการ ข่าวประจำวัน 34
220 กอ.รมน.จังหวัดเลยสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และตระหนักป้องกันโรคโควิด -19 ไม่ให้แพร่กระจาย และ แจกจ่าย ,อาหารและน้ำดื่ม เพื่อเป็นสายธารน้ำใจ ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคแพร่ระบาด COVID - 19 ข่าวประจำวัน 34

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก