ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
201 ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยนชน ประจำปี 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 16
202 รพ.สต.บ้านหนองผือ อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลนาหอ ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 10
203 ธอส. ส่งมอบบ้านแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จำนวน 4 หลัง ใน จ.นครสวรรค์ ข่าวประจำวัน 8
204 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง ข่าวประจำวัน 8
205 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพเขียน Paint the Brightest Light ครั้งที่ 6 "ปีมหามงคลพระบรมราชาภิเษก" ข่าวประจำวัน 8
206 สพร.2 สุพรรณบุรี เปิดฝึกอบรมและเยี่ยมชมโครงการทอผ้าซาโอริ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ข่าวประจำวัน 8
207 อธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข่าวประจำวัน 8
208 Tech for Life: ช่วยคนพิการ ข่าวประจำวัน 7
209 ศิลปิน “ไร้แขน” คนแรกของไทย ผู้ไต่ฟ้าท้า “คิลิมันจาโร” สูงสุดในแอฟริกา!! ข่าวประจำวัน 10
210 จังหวัดชลบุรี รมต.ว่าการดิจิทัล เปิดงาน depa Amata smart classroom ข่าวประชาคมอาเซียน 15
211 รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 40 โดยนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในการเปิดการประชุมวันพรุ่งนี้ ข่าวประชาคมอาเซียน 13
212 พม. แถลงผลงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปี 62 ข่าวประชาสัมพันธ์ 17
213 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ บัตรสวัสดิการเฟส 2 ช่วยเหลือรายพื้นที่ ข่าวประจำวัน 8
214 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพศชาย ข่าวประจำวัน 9
215 ผู้ว่าฯพิจิตรนำหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป ข่าวประจำวัน 5
216 ชาวสงขลาทุกเพศทุกวัยและผู้พิการ นับหมื่นคน หลอมดวงใจ ร่วมโครงการ "99 ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์" ข่าวประจำวัน 7
217 โรงพยาบาลชัยภูมิ จัดพิธีรับมอบกายอุปกรณ์ แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 8
218 ร.10 พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน-สิ่งของผู้พิการ-ทุพพลภาพ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง ข่าวประจำวัน 9
219 จังหวัดสกลนคร จัดงานสัปดาห์วันอาเซียน - สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ข่าวประชาคมอาเซียน 10
220 กระทรวงพลังงาน เตรียมความพร้อมจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 พร้อมหารือความร่วมมือกรอบพลังงานอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 12

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก