ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
201 ประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ข่าวประชาคมอาเซียน 13
202 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เร่งเดินหน้านโยบาย 4 ด้าน ดูแลเศรษฐกิจทุกระดับให้เกิดความต่อเนื่อง ข่าวประชาคมอาเซียน 12
203 จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม SLOM -WG กระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เสริมให้เกิดการจ้างงาน ข่าวประชาคมอาเซียน 13
204 3 ชาติอาเซียน ผลักดันเปิดเส้นทางเดินเรือเลียบชายฝั่งทะเล เสริมศักยภาพการค้า ขนส่ง ท่องเที่ยวบนระเบียงเศรษฐกิจ EEC ข่าวประชาคมอาเซียน 16
205 ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ 14
206 รถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีห้าแยกลาดพร้าว ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จครบ 100% พร้อมเปิด 9 ส.ค. นี้ คาดมีผู้ใช้บริการ 8 หมื่นคน/วัน ข่าวประจำวัน 7
207 มอบอีก 4 หลัง “บ้านอุ่นรัก” เพื่อผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสชาวอุดรธานี มีบ้านใหม่ที่มั่นคง แข็งแรง กันแดด กันฝน ข่าวประจำวัน 9
208 จังหวัดนครปฐมจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ข่าวประจำวัน 9
209 เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว มอบชุดนักเรียน ชุดผ้าไทย และ ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองนางาม จังหวัดสระแก้ว ข่าวประจำวัน 9
210 จังหวัดปราจีนบุรีมอบแว่นสายตา โครงการคืนความสดใสในดวงตาผู้สูงวัย ข่าวประจำวัน 9
211 จ.สมุทรปราการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข่าวประจำวัน 9
212 จังหวัดระยอง ประชุมเตรียมความพร้มสถานประกอบการ เกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 9
213 อบจ.ยะลา ส่งเสริมการอนุรักษ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทุเรียนพื้นบ้าน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ข่าวประจำวัน 9
214 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ร่วมกับชมรมคนห่วงหัว และจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการสังคมห่วงใยใส่หมวกให้ลูกหลาน จังหวัดกระบี่ ข่าวประจำวัน 11
215 อบจ.ยะลา จับมือหน่วยงานเกษตร ธ.ก.ส. จัดงานส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้าน สร้างนวัตกรรม แนวคิด และเรื่องราวของทุเรียนพื้นบ้าน ขยายสายพันธุ์ สู่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ข่าวประจำวัน 9
216 โอสถสภาร่วมเปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลังอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ “Life must go on...พลังเพื่อก้าวต่อไป” ข่าวประจำวัน 11
217 จ.เลย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสงคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข่าวประจำวัน 11
218 สสจ.เลย จัดอบรมการคัดกรองสายตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ และพัฒนาระบบโปรแกรม Vision 202 ข่าวประจำวัน 7
219 อบจ.พิจิตร มอบบ้าน ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุฯ ข่าวประจำวัน 10
220 The Cube Condo ร่วมสนับสนุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ข่าวประจำวัน 6

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก