ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
21 “สร้างงาน สร้างอาชีพ...คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด” อบจ.ยะลา จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม ข่าวประจำวัน 1
22 พมจ.อด. มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ ปี 62 ข่าวประจำวัน 1
23 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดพะเยา ข่าวประจำวัน 1
24 “หาดทิพย์” สนับสนุนโครงการรับบริจาควัสดุอลูมิเนียม-ถุงน่อง ใช้ผลิตขาเทียมเพื่อผู้พิการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1
25 กองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ข่าวประจำวัน 1
26 เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ไร้กล่องเสียงเพื่อพัฒนาผู้ไร้กล่องเสียงให้สามารถสื่อสารด้วยการพูด ข่าวประจำวัน 1
27 “ผมเชื่อว่าออทิสติกหายได้” พ่อพระของเด็กพิเศษ ให้โอกาส - เปิดมูลนิธิ - สร้างอาชีพ ข่าวประจำวัน 1
28 จังหวัดอุทัยธานี เตรียมการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษอุทัยธานี สนองพระราชดำรัส ลดภาระให้กับผู้ปกครอง ข่าวประจำวัน 1
29 จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนงานโครงการและการดำเนินการ ข่าวประจำวัน 1
30 จังหวัดสุโขทัย มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ข่าวประจำวัน 1
31 อุทยานการเรียนรู้ยะลา TK Park Yala เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนามุมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 1
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9 “รวงข้าวสีอำพัน มหัศจรรย์สู่มิตรภาพ” ข่าวประชาคมอาเซียน 1
33 มูลนิธิคุณพุ่ม เตรียมจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้เด็กพิการของจังหวัดสุรินทร์ 206 ทุน 6 ธ.ค.นี้ ข่าวประจำวัน 1
34 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิเศษ ในจังหวัดจันทบุรีจำนวน 102 ทุน แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ส่งเสริมการศึกษาของเด็กพิเศษ เยาวชนไทย ข่าวประจำวัน 1
35 จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา 2562 ข่าวประจำวัน 1
36 นายกรัฐมนตรี ชื่นชมนักกีฬาซีเกมส์ไทยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้กำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไป ข่าวประชาคมอาเซียน 1
37 จังหวัดขอนแก่น มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอชุมแพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข่าวประจำวัน 1
38 สทนช. เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสภาน้ำแห่งเอเชียอย่างเป็นทางการ ข่าวประจำวัน 1
39 ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ จ.เชียงราย ข่าวประจำวัน 1
40 หลายเกณฑ์วินิจฉัย ทำ "ผู้พิการ" ชวดสิทธิดูแล ร้อง สธ.ตั้งเกณฑ์มาตรฐานเดียว ออกใบรับรองแพทย์ตลอดชีวิต ข่าวประจำวัน 2

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก