ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
21 อบจ.ยโสธร ขับเคลื่อนโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงช่วยให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ข่าวประจำวัน 3
22 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดแพร่ ข่าวประจำวัน 3
23 จ.สกลนคร หลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ ช่วยเหลือครอบครัวฐานะยากจน ข่าวประจำวัน 3
24 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2563 ข่าวประจำวัน 3
25 เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษาตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนพิการ ประจําปี 2563 ข่าวประจำวัน 3
26 เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษา ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนพิการ ประจําปี 2563 ข่าวประจำวัน 3
27 มูลนิธิคุณพุ่มฯ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จังหวัดลำปาง ข่าวประจำวัน 3
28 เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษาตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนพิการ ประจําปี 2563 ข่าวประจำวัน 3
29 เปิดค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการคลองสามวา ข่าวประจำวัน 3
30 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม ช่วยเหลือคนเร่ร่อนและคนไร้ที่พึ่งมากถึง 31 ราย ข่าวประจำวัน 3
31 จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งเสริมการเรียนรู้การเล่นกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพ ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ ข่าวประจำวัน 3
32 พมจ.ขอนแก่น มอบเงินและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ ข่าวประจำวัน 4
33 ครู นักเรียน ยะลา สวมชุดสวยงาม ร่วมงานอาเซียนชีวิตวิถีใหม่ New Normal ข่าวประชาคมอาเซียน 4
34 จังหวัดสตูล จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการออก "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" อำเภอทุ่งหว้า ข่าวประจำวัน 4
35 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเล่นกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพ ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ ข่าวประจำวัน 4
36 ภาครัฐ ภาคประชาชนสุพรรณบุรี ผนึกกำลัง เร่งช่วยเหลือ ดูแล พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ข่าวประจำวัน 4
37 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 มอบบ้านจิตอาสาเพื่อผู้ยากไร้ของตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากด้านที่อยู่อาศัย ข่าวประจำวัน 4
38 จ.มหาสารคาม ประชุมเตรียมเฟ้นหาครูผู้เปลี่ยนแปลงศิษย์เพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ข่าวประชาคมอาเซียน 4
39 เพราะโอกาสคือสิ่งที่มีค่า : ‘บาริสต้าทหารผ่านศึก’ น.อ.ศักดิ์มงคล น้อยทรง ข่าวประจำวัน 4
40 จังหวัดนราธิวาส สภาสันติสุขตำบลบาเจาะ เผย การดำเนินงานตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน มีการดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน เชื่อเม็ดเงินที่กระจายลงพื้นที่สามารถหนุนการมีอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้ ข่าวประจำวัน 4

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก