ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
21 เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข่าวประจำวัน 4
22 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่านซ้าย จังหวัดเลย ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด่านซ้าย ข่าวประจำวัน 3
23 จังหวัดชลบุรี จัดงานวันไลออนส์สากล ข่าวประจำวัน 3
24 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ข่าวประจำวัน 3
25 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ข่าวประจำวัน 3
26 พม.ยโสธร จัดโครงการ ห่วงใย เยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจคนพิการที่ประสบอุทกภัย ข่าวประจำวัน 5
27 รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมกลุ่มจักสานก้านจาก บ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง สร้างรายได้ พ้นกับดักความยากจน ข่าวประจำวัน 4
28 จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ และผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 4
29 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อนการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 8
30 พังงาประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562 ข่าวประจำวัน 5
31 งานวิ่ง Rainbow Runningn วิ่งเพื่อคนพิการ2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ 10
32 Taiwan Innotech Expo: ขาจักรกลไออ้อนแมน ช่วยผู้พิการช่วงล่าง ข่าวประจำวัน 7
33 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อนการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ ข่าวประจำวัน 6
34 มอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ข่าวประจำวัน 7
35 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ลงพื้นที่เตรียมโครงการ กิจกรรม “หนาวนี้เพื่อพ่อ” ในพื้นที่ จ.เลย ข่าวประจำวัน 6
36 กาชาดจังหวัดนครนายก มอบบ้าน ซ่อมบ้าน ตามโครงการสร้างบ้านอยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ข่าวประจำวัน 6
37 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครปฐม จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 109 ทุน ข่าวประจำวัน 6
38 พมจ.ลำพูน ร่วมกับท้องถิ่น ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือคนพิการ ภายหลังได้รับแจ้งผ่านสื่อออนไลน์ "แฟนรายการ สวท.ลำพูน" ข่าวประจำวัน 5
39 พัฒนาสังคมฯยโสธร จัดโครงการ พม. ห่วงใย เยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจคนพิการที่ประสบอุทกภัยจังหวัดยโสธร ข่าวประจำวัน 4
40 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจสนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ดอกแก้วกัลยา ซึ่งทำขึ้นโดยผู้พิการ เพื่อให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเอง ข่าวประชาสัมพันธ์ 8

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก