ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
21 สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จัดโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข่าวประจำวัน 6
22 จ.นครปฐม เตรียมพัฒนาเป็นเมืองสร้างสรรค์ดนตรีขององค์การยูเนสโก ข่าวประชาคมอาเซียน 9
23 พม.สกลนคร ตั้งครัวกลางบรรเทาเดือดร้อนโควิด-19 พร้อมเผยเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางผู้มีสิทธิไม่ต้องลงทะเบียน คาดจ่ายเงินภายในมิถุนายนนี้ ข่าวประจำวัน 9
24 ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นำอาหารปรุงสุกมอบแก่ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นวันสุดท้าย ข่าวประจำวัน 8
25 นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย นำสิ่งของผู้บริจาคเดินทางลงแจกจ่ายให้ผู้พิการตาบอดในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ข่าวประจำวัน 8
26 "พม. เราไม่ทิ้งกัน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือ 3 ครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์โรคโควิด-19 ข่าวประจำวัน 8
27 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอชุมแสง ข่าวประจำวัน 9
28 "พิพัฒน์" เยี่ยมทัพนักกีฬาคนพิการรับคลายล็อกเฟส 4 ข่าวประจำวัน 8
29 สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เตรียมเดินทางไปมอบเงินและถุงยังชีพให้คนตาบอดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 22-26 มิถุนายนนี้ ข่าวประจำวัน 9
30 ผู้ว่าฯ ขอนแก่น นำอาหารปรุงสุก จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และชุดธารน้ำใจฝ่า covid-19 มอบแก่ผู้เปราะบางในพื้นที่ อ.บ้านแฮด ข่าวประจำวัน 8
31 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จัดโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้พิการทางสายตา ข่าวประจำวัน 10
32 คณะทำงานจังหวัดลำปาง กลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ข่าวประจำวัน 9
33 พม.ตรัง จัดตั้งครัวกลาง แจกอาหารกล่อง ช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” จำนวน 1,000 กล่อง ข่าวประจำวัน 11
34 คณะทำงานจังหวัดลำปาง กลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ข่าวประจำวัน 10
35 เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขยายเวลาการเปิดรับลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าวประชาสัมพันธ์ 11
36 เปิด 7 มาตรการป้องกัน “โควิด” บริการ “ฟื้นฟู” ร่างกาย สถาบันสิรินธรฯ หวนเปิดธาราบำบัด ลดผู้ป่วยในเหลือ 48 เตียง ข่าวประจำวัน 11
37 พม.ลำปาง ร่วมสู้วิกฤต COVID-19 นำข้าวกล่องมอบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ชาวบ้าน ข่าวประจำวัน 10
38 จังหวัดชุมพรรับมอบรถจักรยาน 3 ล้อโยกติดตั้งมอเตอร์สำหรับคนพิการ ข่าวประจำวัน 10
39 จ.หนองคาย จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการ ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 9
40 นครนายก ช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจให้ผู้พิการติดเตียง ข่าวประจำวัน 10

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก