ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
21 สธ.ชัยนาท อบรมบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองตาต้อกระจกชนิดบอดในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ข่าวประจำวัน 11
22 จ.ยโสธร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชน ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด ของโลกติดเชื้อไวรัส Corona 2019 ข่าวประจำวัน 11
23 ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่เมืองดานัง ร่วมประกาศแถลงการณ์รับมือโควิด-19 รักษาตลาดอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 11
24 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ เร่งผลิตหน้ากากผ้า ให้เพียงพอต่อความต้องการหวังช่วยต้าน ไวรัสโควิด-19 ข่าวประจำวัน 9
25 One home พม.อุทัยธานี ร่วมกับอำเภอเมืองอุทัยธานี จัดกิจกรรมสาธิตการทำหน้ากากอนามัยเเบบผ้า ข่าวประจำวัน 8
26 จ.พังงา นำแพทย์ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน อ.กะปง ข่าวประจำวัน 9
27 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ การบริหารการปกครองท้องที่น้อมนำแนวทางพระราชดำริ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่ครอบครัวคนพิการ แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ข่าวประจำวัน 10
28 รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมมือเทียมจากเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อผู้พิการ ข่าวประจำวัน 12
29 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ เร่งผลิตหน้ากากผ้า ให้เพียงพอต่อความต้องการหวังช่วยต้านไวรัสโควิด-19 ข่าวประจำวัน 9
30 พก. นำทัพขบวนคนพิการ อพม.จิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำหน้ากากผ้า แจกจ่ายประชาชน สู้ไวรัสโควิด-19 ข่าวประจำวัน 8
31 เวียดนาม เร่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค ในฐานะประธานอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 12
32 รัฐมนตรีคลังจาก 10 ชาติสมาชิกอาเซียนประชุม เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน ข่าวประชาคมอาเซียน 11
33 จ.พังงา นำแพทย์ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน อ.กะปง ข่าวประจำวัน 10
34 รายงานพิเศษ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 9
35 ศูนย์บริการคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 11
36 จ.ตรัง จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ข่าวประจำวัน 8
37 ทัพพิการไทย สุดเซ็งโควิด-19 ส่อทำชวดตั๋ว พาราลิมปิกเกมส์ เพิ่ม ข่าวประจำวัน 12
38 เลื่อนกีฬานักเรียนคนพิการ "บัวแดงเกมส์" หนีโรคโควิด-19 ข่าวประจำวัน 10
39 4 มีนาคม วันสถาปนา กศน. ปรับตัวสู่การเรียนรู้ออนไลน์ ข่าวประจำวัน 12
40 กศน.สช.ระนอง WOW WOW ข่าวประจำวัน 9

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก