ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 เครือซีพี-ทรูจับมือสมาคมคนตาบอดฯ เดินหน้าโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมคนตาบอดและคนพิการ ประเดิมที่ จ.กาฬสินธุ์ ข่าวประจำวัน 0
2 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ ข่าวประจำวัน 0
3 เทศบาลเมืองชุมพรทุ่มงบเกือบ 8 ล้าน ผุดศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ-คนพิการ ข่าวประจำวัน 0
4 จังหวัดอุดรธานี เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ “อุดรธานีเกมส์” 17 มกราคมนี้ ที่ทุ่งศรีเมือง ข่าวประจำวัน 0
5 " ฝึกการชงกาแฟ" เปิดทางเลือก เพิ่มทักษะ อาชีพ เพื่อคนยะลา ข่าวประจำวัน 0
6 สพฐ.พร้อมเดิมหน้าโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอย่างเต็มที่ ข่าวประจำวัน 0
7 จังหวัดหนองบัวลำภู รวมพลังนักวิ่งกว่า 1,500 คน ไม่ได้วิ่งไล่ใคร แต่เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียง กว่า 400 ชีวิต ข่าวประจำวัน 0
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ข่าวประจำวัน 0
9 โครงการขับเคลื่อนและติดตามผล/แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ข่าวประจำวัน 0
10 จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอโขงเจียม จัดกิจกรรม "ปั่นปันรัก คนโขงเจียมไม่ทอดทิ้งกัน" ปั่นเยี่ยมบ้านในวันหยุด ข่าวประจำวัน 0
11 จังหวัดนราธิวาส เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาโครงการศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ เพื่อการเรียนรู้ เศรษฐกิจและความยั่งยืนของพหุวัฒนธรรม วงเงินงบประมาณ 68.8 ล้านบาท ข่าวประชาคมอาเซียน 0
12 ผู้ว่าฯ ตรัง เยี่ยมครอบครัวเด็กพิการ และมอบของขวัญให้กำลังใจแก่เด็ก ๆ ตามโครงการ "ปันความสุขวันเด็ก จากใจจังหวัดตรัง สู่ครอบครัวเด็กพิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน" ข่าวประจำวัน 0
13 ประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ข่าวประจำวัน 1
14 กศน.มอบประกาศนียบัตร ข่าวประจำวัน 1
15 กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เพิ่มโอกาสเดินทางให้ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 1
16 "ลุงตู่" ให้โอวาทนักกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ เป็นดั่งแรงบันดาลใจ ข่าวประจำวัน 1
17 กาชาดนราธิวาส จัดกิจกรรมวันเด็ก สำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2563 ต่อเนื่องปีที่ 4 ข่าวประจำวัน 1
18 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ปี 2563 นี้ เป็นปีแห่งการลงมือปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็นของขวัญให้เด็กไทยทุกคน ข่าวประจำวัน 1
19 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบทุนการศึกษากับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จากมูลนิธิคุณพุ่ม จากการประทานทุนสนับสนุนของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ข่าวประจำวัน 1
20 จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม ข่าวประจำวัน 1

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก