ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 จังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา 2562 ข่าวประจำวัน 0
2 จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการทางสายตา ร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 0
3 กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดประชุมวิชาการว่าด้วยการตรวจแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 8 ยกระดับความร่วมมือการตรวจแรงงานภาคประมง ข่าวประจำวัน 0
4 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ข่าวประจำวัน 0
5 "ครูโอ๊ะ"ตั้งใจเก็บตกเด็กเร่ร่อน-คนพิการ ข่าวประจำวัน 0
6 ช่างพิการขาขาดสู้ชีวิต เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ฟรีวันพ่อแห่งชาติ ข่าวประจำวัน 0
7 ร่วมสร้างกรุงเทพเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ของมนุษย์ล้อ คนพิการและผู้สูงอายุ/รสนา โตสิตระกูล ข่าวประจำวัน 0
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรี"จัดวิ่งเพื่อเด็กพิเศษ" ข่าวประชาสัมพันธ์ 0
9 เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ส่งมอบบ้านกาชาดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอท่าช้าง ข่าวประจำวัน 0
10 มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ข่าวประจำวัน 1
11 กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป หวังขยายตลาดสินค้าไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 1
12 กระทรวง พม. จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 1
13 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในประเทศไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ข่าวประจำวัน 1
14 หลายเกณฑ์วินิจฉัย ทำ "ผู้พิการ" ชวดสิทธิดูแล ร้อง สธ.ตั้งเกณฑ์มาตรฐานเดียว ออกใบรับรองแพทย์ตลอดชีวิต ข่าวประจำวัน 1
15 จ.สมุทรปราการ กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 22 ข่าวประจำวัน 1
16 องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ข่าวประจำวัน 1
17 จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน ข่าวประจำวัน 1
18 "ดิศกุล"รับนโยบายดูแลขวัญกำลังใจครู กศน. ข่าวประจำวัน 1
19 วท.พระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 62 ข่าวประจำวัน 1
20 โคราชจัดกิจกรรมปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ข่าวประจำวัน 1

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก