ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มอบเบี้ยยังชีพ แบบ Delivery ป้องกันติดเชื้อโควิด -19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 0
2 แจกแล้ว “หน้ากากอนามัย” 4 กลุ่มเสี่ยง 1 ล้านชิ้นต่อวัน ลง 77 จังหวัด “คนเก็บขยะ” ได้คนละ 1 ชิ้นต่อวัน ข่าวประจำวัน 0
3 พม.เปิดศูนย์บริการกลุ่มคนไร้บ้าน ไร้ที่พึ่ง รายใหม่ ลดความเสี่ยงโควิด-19 ข่าวประจำวัน 0
4 จังหวัดจันทบุรี รับมอบหน้ากากอนามัยที่ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทย ก่อนกระจายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในชุมชนได้ใช้ในการคัดกรอง ข่าวประจำวัน 0
5 เคาะเงินช่วยเหลือ"ผู้พิการ"รายละ1,000บาท2ล้านคน พักหนี้1ปีลูกหนี้กองทุนส่งเสริมคนพิการ ข่าวประจำวัน 2
6 จังหวัดยโสธร ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ฉบับที่ 2 ข่าวประจำวัน 3
7 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จับมือผู้ประกอบการรายใหญ่ เปิดช่องทางอำนวยความสะดวกเอื้อคนพิการ ซื้อของปลอดโควิด-19 ข่าวประจำวัน 3
8 นายก อบจ.สุพรรณบุรี เยี่ยมให้กำลังใจน้องอาร์ม ขาบิดงอหลังผ่าตัดสำเร็จ ข่าวประจำวัน 3
9 รมว.ทส.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ข่าวประชาคมอาเซียน 4
10 ผวจ.สระแก้ว มอบบ้าน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง ให้แก่ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 4
11 จ.สระแก้ว ไม่ทิ้งกันมอบถุงยังชีพ กระเป๋า ทุนการศึกษาและมอบบ้านให้แก่ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 4
12 มติคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครพนม 5/2563 อนุมัติการเดินทางเข้า-ออก ผู้ป่วยฉุกเฉินรุนแรง ข่าวประจำวัน 5
13 เหล่ากาชาดสองพี่น้อง นำคณะเยี่ยมผู้พิการยากไร้ ข่าวประจำวัน 5
14 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เปิดงาน "วันโรตารี มีน้ำใจให้ความรัก" โดยสโมสรโรตารีเมืองเลย ภาค 3340 โรตารี่สากล ข่าวประจำวัน 6
15 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะภริยาทูตจัดโครงการ "ปันน้ำใจให้น้อง เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี" ข่าวประจำวัน 6
16 จังหวัดสงขลา ร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดสงขลาและศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เตรียมจัดกิจกรรมปั่นร่วมบุญปันน้ำใจแก่เด็กพิการ ข่าวประจำวัน 6
17 สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ พบปะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ข่าวประจำวัน 6
18 มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรงครอบครัวฐานะยากจน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ข่าวประจำวัน 6
19 ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมติดตามกลุ่มผู้สูงอายุ จักรสานหวดและกระติบข้าวเหนียวภูมิปัญญาอีสานล้านนาประยุกต์ ข่าวประจำวัน 7
20 จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ส่งเสริมการให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาค ข่าวประจำวัน 7

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก