ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกและชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤติโควิด-19 แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จำนวน 3 ราย ข่าวประจำวัน 2
2 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมผู้พิการ ตามโครงการ "วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร ข่าวประจำวัน 2
3 ประธานรัฐสภาและประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมเดินทางมอบหน้ากากอนามัยและนมผงสำหรับเด็กแก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งมอบไปยังกลุ่มเปราะบางและประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ข่าวประจำวัน 2
4 คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.แม่ฮ่องสอน อนุมัติงบ 1.3 ล้านบาท ซ่อมแซมบ้านพักผู้ด้อยโอกาส และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ข่าวประจำวัน 2
5 มรภ.ยะลา ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2564 ข่าวประจำวัน 2
6 จังหวัดมุกดาหาร มอบบ้านปันสุข มุกดาหารไม่ทิ้งกัน ให้ครัวเรือนยากไร้ด้านที่อยู่อาศัย อำเภอหว้านใหญ่ จำนวน 2 หลัง ข่าวประจำวัน 2
7 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบสิ่งของอุปโภคบุคคลที่จำเป็นให้แก่บุคคลกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ ข่าวประจำวัน 2
8 เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรามอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ประสบวาตภัยฯ และผู้กักตัว ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ข่าวประจำวัน 2
9 ผู้ว่าฯ ลำปาง เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนร่วมพบปะให้กำลังใจ จนท. และประชาชนผู้มารับบริการ ข่าวประจำวัน 2
10 เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสโมสรโรตารี่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้สูงอายุ ยากจน ผู้พิการ และมอบห้องน้ำให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ข่าวประจำวัน 1
11 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกและชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤติโควิด-19 แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง ข่าวประจำวัน 2
12 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอหนองโดน ข่าวประจำวัน 1
13 ครม.รับทราบความเห็น ปชช. 75% อยากฉีดวัคซีนกันโควิด ข่าวประจำวัน 4
14 นายศิลปชัย นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่5/2564 ข่าวประจำวัน 5
15 สมาคมคนตาบอดไทยห่วงใยผู้พิการทางสายตาชาวเพชรบุรีช่วงโควิด มอบเงิน-ถุงยังชีพช่วยเหลือ ข่าวประจำวัน 5
16 นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และ อสม. รณรงค์ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมมอบประกันภัยโควิด-19 ให้กับ อสม. ข่าวประจำวัน 4
17 หนองคาย นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัยเยี่ยมให้กำลังใจ อสม. ข่าวประจำวัน 4
18 คกก.บริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดพิจิตร เห็นชอบทุนการศึกษาเด็กยากจน แรกเกิด-6 ปี ใน 12 อำเภอรวม 258 ทุน เป็นเงิน 258,000 บาท ข่าวประจำวัน 4
19 อบจ.ยโสธร ลงนามสนับสนุนท้องถิ่น 8 แห่ง ปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้พิการ ข่าวประจำวัน 4
20 สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย แสดงความห่วงใยให้กำลังใจชาวเพชรบุรี มอบเงิน และถุงยังชีพช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ข่าวประจำวัน 6

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก