ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1 ชาวพิจิตรปั่นปันน้ำใจให้ผู้ป่วยผู้พิการติดบ้านติดเตียง ข่าวประจำวัน 0
2 ศอ.บต.มอบเงินหนุนองค์กรภาคประชาสังคมด้านเด็กและสตรี ขับเคลื่อนแก้ปัญหาจชต. ข่าวประจำวัน 0
3 จังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2562 ข่าวประจำวัน 0
4 จากขยะไร้ค่าสู่งานเปเปอร์มาเช่ฝีมือผู้สูงอายุ-คนพิการขอนแก่น ข่าวประจำวัน 2
5 นศ.สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง คว้า “รางวัลผลงานโดดเด่น” ผลิตวีลแชร์สามล้อเพื่อคนพิการ แรงบันดาลใจจาก “รถตุ๊กๆ หัวกบ เมืองตรัง” ข่าวประจำวัน 1
6 อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มอบบ้านธารน้ำใจแก่ราษฎรผู้ยากไร้ หลังที่ 31 ข่าวประจำวัน 2
7 เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข่าวประจำวัน 1
8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่านซ้าย จังหวัดเลย ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด่านซ้าย ข่าวประจำวัน 1
9 จังหวัดชลบุรี จัดงานวันไลออนส์สากล ข่าวประจำวัน 1
10 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ข่าวประจำวัน 1
11 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ข่าวประจำวัน 1
12 พม.ยโสธร จัดโครงการ ห่วงใย เยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจคนพิการที่ประสบอุทกภัย ข่าวประจำวัน 4
13 รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมกลุ่มจักสานก้านจาก บ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง สร้างรายได้ พ้นกับดักความยากจน ข่าวประจำวัน 3
14 จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ และผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 3
15 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อนการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 5
16 พังงาประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562 ข่าวประจำวัน 4
17 งานวิ่ง Rainbow Runningn วิ่งเพื่อคนพิการ2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6
18 Taiwan Innotech Expo: ขาจักรกลไออ้อนแมน ช่วยผู้พิการช่วงล่าง ข่าวประจำวัน 6
19 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อนการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ ข่าวประจำวัน 5
20 มอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ข่าวประจำวัน 6

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก