ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1 ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งให้กองทุนคนพิการส่งเงินส่วนเกินพันล้าน เป็นรายได้แผ่นดิน ข่าวประจำวัน 1
2 ชื่นชม! หนุ่มแกร็บไบค์ พิการทางการได้ยิน บริการดีเยี่ยมก่อนขึ้นรถฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ลูกค้า ข่าวประจำวัน 1
3 รมว.จุติ สั่ง พมจ. สำรวจช่วย “กลุ่มเปราะบาง” ด่วน! หลังพายุ “ซินลากู” กระหน่ำบ้านพัง น้ำท่วมหนัก ข่าวประจำวัน 1
4 กระทรวงวัฒนธรรม จับมือประเทศสมาชิกอาเซียนคัดสรร 130 หนังสือประวัติศาสตร์และวรรณคดีจัดแปลร่วมกันเป็นครั้งแรก ข่าวประชาคมอาเซียน 1
5 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกร 5 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง จำหน่ายสินค้าและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ ข่าวประชาคมอาเซียน 1
6 ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมเตรียมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2564 ข่าวประจำวัน 1
7 วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมกับองค์กรชุมชน 4 แห่ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา ดึงจุดเด่นของแต่ละแห่งมาปรับใช้สำหรับการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา ข่าวประชาคมอาเซียน 1
8 จังหวัดนครพนม เตรียมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูผู้ทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ และมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา ข่าวประชาคมอาเซียน 1
9 จังหวัดนราธิวาส นายอำเภอสุไหงปาดี นำอาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ข่าวประจำวัน 1
10 "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" จังหวัดนราธิวาส ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นวันที่ 3 ข่าวประจำวัน 1
11 องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดเลย ข่าวประจำวัน 1
12 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ข่าวประจำวัน 1
13 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เชิญชวนเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 1
14 แรงงานจังหวัดสงขลา เสริมศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประเด็น : เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวประจำวัน 1
15 จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข่าวประจำวัน 1
16 จังหวัดนครพนม หารือเตรียมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติฯ ข่าวประจำวัน 1
17 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างศาลาริมน้ำปรับสภาพแวดล้อม ทำป้ายสัญลักษณ์ ทางลาดสำหรับผู้พิการตามหลักอารยะสถาปัตย์ ข่าวประจำวัน 1
18 จังหวัดนราธิวาส พสกนิกรตำบลปูโยะ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับอาหารปรุงสุกใหม่ จาก "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ข่าวประจำวัน 1
19 เลขาฯ ศอ.บต. ดูแลเด็กพิเศษในพื้นที่ จชต. สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงห่วงใยให้มีการช่วยเหลือดูแล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ข่าวประจำวัน 1
20 นายกรัฐมนตรี รณรงค์จำหน่ายดอกมะลิในวันแม่แห่งชาติ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ข่าวประจำวัน 1

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก