ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1 เคาะเงินช่วยเหลือ"ผู้พิการ"รายละ1,000บาท2ล้านคน พักหนี้1ปีลูกหนี้กองทุนส่งเสริมคนพิการ ข่าวประจำวัน 1
2 รมว.ทส.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ข่าวประชาคมอาเซียน 3
3 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จับมือผู้ประกอบการรายใหญ่ เปิดช่องทางอำนวยความสะดวกเอื้อคนพิการ ซื้อของปลอดโควิด-19 ข่าวประจำวัน 2
4 จังหวัดยโสธร ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ฉบับที่ 2 ข่าวประจำวัน 2
5 จ.สระแก้ว ไม่ทิ้งกันมอบถุงยังชีพ กระเป๋า ทุนการศึกษาและมอบบ้านให้แก่ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 1
6 มติคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครพนม 5/2563 อนุมัติการเดินทางเข้า-ออก ผู้ป่วยฉุกเฉินรุนแรง ข่าวประจำวัน 3
7 นายก อบจ.สุพรรณบุรี เยี่ยมให้กำลังใจน้องอาร์ม ขาบิดงอหลังผ่าตัดสำเร็จ ข่าวประจำวัน 3
8 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะภริยาทูตจัดโครงการ "ปันน้ำใจให้น้อง เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี" ข่าวประจำวัน 3
9 เหล่ากาชาดสองพี่น้อง นำคณะเยี่ยมผู้พิการยากไร้ ข่าวประจำวัน 5
10 8 องค์กรฯ แถลงร้อง รบ.ประกาศภาวะฉุกเฉิน-ปิดประเทศ 3 สัปดาห์ ข่าวประจำวัน 6
11 ผวจ.สระแก้ว มอบบ้าน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง ให้แก่ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 4
12 ข้อมูลสําหรับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ข่าวประจำวัน 7
13 คําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สําหรับการสวมหน้ากากอนามัย ข่าวประจำวัน 9
14 จ.สุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2563 วางมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ข่าวประจำวัน 6
15 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ส่งมอบบ้านหลังใหม่ให้กับคนพิการ ข่าวประจำวัน 8
16 สธ.ชัยนาท อบรมบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองตาต้อกระจกชนิดบอดในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ข่าวประจำวัน 10
17 จ.ยโสธร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชน ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด ของโลกติดเชื้อไวรัส Corona 2019 ข่าวประจำวัน 9
18 ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่เมืองดานัง ร่วมประกาศแถลงการณ์รับมือโควิด-19 รักษาตลาดอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 7
19 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ เร่งผลิตหน้ากากผ้า ให้เพียงพอต่อความต้องการหวังช่วยต้าน ไวรัสโควิด-19 ข่าวประจำวัน 8
20 One home พม.อุทัยธานี ร่วมกับอำเภอเมืองอุทัยธานี จัดกิจกรรมสาธิตการทำหน้ากากอนามัยเเบบผ้า ข่าวประจำวัน 8

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก