ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1 “หาดทิพย์” สนับสนุนโครงการรับบริจาควัสดุอลูมิเนียม-ถุงน่อง ใช้ผลิตขาเทียมเพื่อผู้พิการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1
2 พฤกษาใส่ใจสังคมไทย เดินหน้าปรับสภาพบ้านให้คนพิการ จ.ขอนแก่น ข่าวประจำวัน 3
3 กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดประชุมวิชาการว่าด้วยการตรวจแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 8 ยกระดับความร่วมมือการตรวจแรงงานภาคประมง ข่าวประจำวัน 0
4 นายกรัฐมนตรี ชื่นชมนักกีฬาซีเกมส์ไทยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้กำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไป ข่าวประชาคมอาเซียน 1
5 อุทยานการเรียนรู้ยะลา TK Park Yala เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนามุมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 1
6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดพะเยา ข่าวประจำวัน 1
7 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมหนุนเสริม ดูแลเด็กพิเศษ จชต. ร่วมกับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามนโยบายของรัฐบาล ข่าวประจำวัน 1
8 จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการทางสายตา ร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 1
9 จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา 2562 ข่าวประจำวัน 1
10 จังหวัดสุโขทัย มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ข่าวประจำวัน 1
11 พมจ.อด. มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ ปี 62 ข่าวประจำวัน 1
12 มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ข่าวประจำวัน 1
13 กองปราบผุดไอเดียทำหนังสือเสียงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อคนพิการทางสายตา ข่าวประจำวัน 3
14 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เปิดมหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพคนพิการ จังหวัดชลบุรี 2562 ข่าวประจำวัน 2
15 วท.พระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 62 ข่าวประจำวัน 2
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ข่าวประจำวัน 3
17 เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ไร้กล่องเสียงเพื่อพัฒนาผู้ไร้กล่องเสียงให้สามารถสื่อสารด้วยการพูด ข่าวประจำวัน 1
18 เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาล ข่าวประจำวัน 1
19 ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ จ.เชียงราย ข่าวประจำวัน 1
20 AIS รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น” ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 2

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก