ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
161 จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน “นัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ” 17 มกราคม นี้ ข่าวสมัครงาน 244
162 จัดหางานจังหวัดอุดรธานี จัดงานวันนัดพบแรงงาน “สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ” ข่าวสมัครงาน 213
163 จัดงานจังหวัดตรัง จัดงานวันนัดพบแรงงาน P.S.U.Trang Job Fair ข่าวสมัครงาน 221
164 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญผู้ว่างงานและต้องการหางานร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากาญจนบุรี ข่าวสมัครงาน 229
165 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 กรมการจัดหางาน จัดงานนัดพบแรงงานและกิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ ตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา ที่อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ข่าวสมัครงาน 503
166 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวสมัครงาน 207
167 สนง.จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับห้างสรรพสินค้าคลังวิลล่าสุรนารายณ์ จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 1/2560 ข่าวสมัครงาน 190
168 กรมการจัดหางาน จัด “นัดพบแรงงานและจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ” ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) มีตำแหน่งงานว่าง 1,000 อัตรา ข่าวสมัครงาน 238
169 สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต เตรียมจัดงาน "Phuket Jobs Fair" มีตำแหน่งงานว่าง กว่า 1,500 อัตรา ข่าวสมัครงาน 264
170 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด ข่าวสมัครงาน 238
171 สภากาชาดไทย โดยการสนับสนุนจากสมาคมธนาคารไทย เปิดรับสมัครผู้พิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ 632 อัตรา ข่าวสมัครงาน 235
172 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ข่าวสมัครงาน 329
173 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดรับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ข่าวสมัครงาน 231
174 สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น รับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ข่าวสมัครงาน 274
175 จัดหางานสุพรรณบุรี เปิดศูนย์บริการ จัดหางานคนพิการ และผู้สูงอายุ ข่าวสมัครงาน 261
176 สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ข่าวสมัครงาน 225
177 เหล่ากาชาดสตูล รับสมัครผู้พิการเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด ข่าวสมัครงาน 217
178 สภากาชาดไทยสอบคัดเลือกผู้พิการเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศกว่า 600 อัตรา ข่าวสมัครงาน 251
179 สภากาชาดไทย ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม รับสมัครสอบผู้พิการเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 632 อัตรา ข่าวสมัครงาน 208
180 จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ ข่าวสมัครงาน 230

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก