ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
161 จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน “นัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ” ข่าวสมัครงาน 232
162 ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันนัดพบแรงงาน ประชารัฐสามัคคี เพื่อคนนนทบุรีมีงานทำ ข่าวสมัครงาน 239
163 จ.ร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน “นัดพบแรงงาน” ครั้งที่ 2/2560 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาร้อยเอ็ด ข่าวสมัครงาน 255
164 จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน “นัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ” 17 มกราคม นี้ ข่าวสมัครงาน 237
165 จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน “นัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ” 17 มกราคม นี้ ข่าวสมัครงาน 272
166 จัดหางานจังหวัดอุดรธานี จัดงานวันนัดพบแรงงาน “สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ” ข่าวสมัครงาน 246
167 จัดงานจังหวัดตรัง จัดงานวันนัดพบแรงงาน P.S.U.Trang Job Fair ข่าวสมัครงาน 256
168 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญผู้ว่างงานและต้องการหางานร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากาญจนบุรี ข่าวสมัครงาน 259
169 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 กรมการจัดหางาน จัดงานนัดพบแรงงานและกิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ ตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา ที่อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ข่าวสมัครงาน 610
170 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวสมัครงาน 241
171 สนง.จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับห้างสรรพสินค้าคลังวิลล่าสุรนารายณ์ จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 1/2560 ข่าวสมัครงาน 223
172 กรมการจัดหางาน จัด “นัดพบแรงงานและจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ” ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) มีตำแหน่งงานว่าง 1,000 อัตรา ข่าวสมัครงาน 270
173 สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต เตรียมจัดงาน "Phuket Jobs Fair" มีตำแหน่งงานว่าง กว่า 1,500 อัตรา ข่าวสมัครงาน 310
174 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด ข่าวสมัครงาน 274
175 สภากาชาดไทย โดยการสนับสนุนจากสมาคมธนาคารไทย เปิดรับสมัครผู้พิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ 632 อัตรา ข่าวสมัครงาน 264
176 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ข่าวสมัครงาน 371
177 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดรับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ข่าวสมัครงาน 269
178 สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น รับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ข่าวสมัครงาน 304
179 จัดหางานสุพรรณบุรี เปิดศูนย์บริการ จัดหางานคนพิการ และผู้สูงอายุ ข่าวสมัครงาน 340
180 สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ข่าวสมัครงาน 266

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก