ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
161 จัดหางานจังหวัดอุดรธานี จัดงานวันนัดพบแรงงาน “สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ” ข่าวสมัครงาน 211
162 จัดงานจังหวัดตรัง จัดงานวันนัดพบแรงงาน P.S.U.Trang Job Fair ข่าวสมัครงาน 216
163 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญผู้ว่างงานและต้องการหางานร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากาญจนบุรี ข่าวสมัครงาน 221
164 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 กรมการจัดหางาน จัดงานนัดพบแรงงานและกิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ ตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา ที่อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ข่าวสมัครงาน 452
165 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวสมัครงาน 200
166 สนง.จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับห้างสรรพสินค้าคลังวิลล่าสุรนารายณ์ จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 1/2560 ข่าวสมัครงาน 188
167 กรมการจัดหางาน จัด “นัดพบแรงงานและจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ” ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) มีตำแหน่งงานว่าง 1,000 อัตรา ข่าวสมัครงาน 233
168 สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต เตรียมจัดงาน "Phuket Jobs Fair" มีตำแหน่งงานว่าง กว่า 1,500 อัตรา ข่าวสมัครงาน 253
169 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด ข่าวสมัครงาน 237
170 สภากาชาดไทย โดยการสนับสนุนจากสมาคมธนาคารไทย เปิดรับสมัครผู้พิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ 632 อัตรา ข่าวสมัครงาน 230
171 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ข่าวสมัครงาน 319
172 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดรับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ข่าวสมัครงาน 226
173 สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น รับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ข่าวสมัครงาน 265
174 จัดหางานสุพรรณบุรี เปิดศูนย์บริการ จัดหางานคนพิการ และผู้สูงอายุ ข่าวสมัครงาน 246
175 สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ข่าวสมัครงาน 222
176 เหล่ากาชาดสตูล รับสมัครผู้พิการเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด ข่าวสมัครงาน 212
177 สภากาชาดไทยสอบคัดเลือกผู้พิการเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศกว่า 600 อัตรา ข่าวสมัครงาน 247
178 สภากาชาดไทย ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม รับสมัครสอบผู้พิการเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 632 อัตรา ข่าวสมัครงาน 202
179 จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ ข่าวสมัครงาน 224
180 จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2559 ให้กับผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา และผู้พิการ ข่าวสมัครงาน 255

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก