ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
81 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา รับสมัคร ครูผู้สอน / เจ้าหน้าที่สนับสนุน ซึ่งเป็นผู้พิการที่มีบัตรคนพิการ (ด่วน) ข่าวสมัครงาน 194
82 บริษัท เงินติดล้อ จำกัด รับสมัครงานธุรการ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 8 อัตรา ข่าวสมัครงาน 259
83 The AETAS Hotel & Residences รับสมัครงานคนพิการไม่จำกัดอายุ ข่าวสมัครงาน 232
84 บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์คนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ข่าวสมัครงาน 201
85 บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงานธุรการ พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว จำนวน 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 246
86 บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานการผลิต พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ข่าวสมัครงาน 430
87 บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด จ.ระยอง รับสมัครผู้ช่วยช่าง (สำหรับคนพิการ) ข่าวสมัครงาน 432
88 บริษัท ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. รับสมัครผู้พิการ (ประจำศูนย์เชียงใหม่) ด่วน ข่าวสมัครงาน 217
89 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา รับสมัคร ครูผู้สอน / เจ้าหน้าที่สนับสนุน ซึ่งเป็นผู้พิการที่มีบัตรคนพิการ (ด่วน) 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 220
90 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน (สำหรับผู้พิการ) ข่าวสมัครงาน 243
91 บริษัท ริช พาติโน่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป พิการทางด้านร่างกาย สายตาเลือนราง ข่าวสมัครงาน 235
92 บริษัท กรุงไทย ออพติค จำกัด รับสมัครตำแหน่ง พนักงานขาย พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ข่าวสมัครงาน 379
93 บริษัท หรรษาโฮเต็ล จำกัด รับสมัครพนักงานช่วยงานกราฟฟิก ไอที หรือประสานงานเอกสารฝ่าย 1 อัตรา พิการทางร่างกายและพิการทางการได้ยิน ข่าวสมัครงาน 262
94 จ.ปัตตานี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข่าวสมัครงาน 199
95 บริษัท จิ้นเซ่งฮวด อะไหล่ยนต์ จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ข่าวสมัครงาน 261
96 บริษัท เงินติดล้อ จำกัด รับสมัครงานธุรการ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ข่าวสมัครงาน 308
97 บริษัท เดียคริท (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครพนักงานเขียนแบบพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ข่าวสมัครงาน 222
98 รับสมัครพนักงาน (ผู้พิการ) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ตําแหน่ง ธุรการ ข่าวสมัครงาน 345
99 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับผู้พิการเดินได้และสื่อสารได้ ทำงานธุรการ 5 อัตรา ข่าวสมัครงาน 250
100 บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พิการ) ข่าวสมัครงาน 263

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก