ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
81 บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานการผลิต พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ข่าวสมัครงาน 273
82 บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด จ.ระยอง รับสมัครผู้ช่วยช่าง (สำหรับคนพิการ) ข่าวสมัครงาน 326
83 บริษัท ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. รับสมัครผู้พิการ (ประจำศูนย์เชียงใหม่) ด่วน ข่าวสมัครงาน 184
84 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา รับสมัคร ครูผู้สอน / เจ้าหน้าที่สนับสนุน ซึ่งเป็นผู้พิการที่มีบัตรคนพิการ (ด่วน) 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 186
85 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน (สำหรับผู้พิการ) ข่าวสมัครงาน 194
86 บริษัท ริช พาติโน่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป พิการทางด้านร่างกาย สายตาเลือนราง ข่าวสมัครงาน 197
87 บริษัท กรุงไทย ออพติค จำกัด รับสมัครตำแหน่ง พนักงานขาย พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ข่าวสมัครงาน 261
88 บริษัท หรรษาโฮเต็ล จำกัด รับสมัครพนักงานช่วยงานกราฟฟิก ไอที หรือประสานงานเอกสารฝ่าย 1 อัตรา พิการทางร่างกายและพิการทางการได้ยิน ข่าวสมัครงาน 215
89 จ.ปัตตานี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข่าวสมัครงาน 162
90 บริษัท จิ้นเซ่งฮวด อะไหล่ยนต์ จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ข่าวสมัครงาน 212
91 บริษัท เงินติดล้อ จำกัด รับสมัครงานธุรการ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ข่าวสมัครงาน 253
92 บริษัท เดียคริท (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครพนักงานเขียนแบบพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ข่าวสมัครงาน 181
93 รับสมัครพนักงาน (ผู้พิการ) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ตําแหน่ง ธุรการ ข่าวสมัครงาน 268
94 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับผู้พิการเดินได้และสื่อสารได้ ทำงานธุรการ 5 อัตรา ข่าวสมัครงาน 207
95 บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พิการ) ข่าวสมัครงาน 218
96 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรคนพิการเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 184
97 บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ปทุมธานี ข่าวสมัครงาน 389
98 บริษัท Tyrolit Olympus Co., Ltd.เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ จำนวน 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 196
99 บริษัท Cobra Internation Co., Ltd. เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : เมืองชลบุรี ข่าวสมัครงาน 209
100 บ. ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท จำกัด รับสมัครธุรการ ประจำออฟฟิต 3 อัตรา (สุขุมวิท 22 หรือ สุขุมวิท 77(อ่อนนุช30) พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ข่าวสมัครงาน 219

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก