ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
81 บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงานธุรการ พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว จำนวน 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 203
82 บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานการผลิต พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ข่าวสมัครงาน 320
83 บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด จ.ระยอง รับสมัครผู้ช่วยช่าง (สำหรับคนพิการ) ข่าวสมัครงาน 366
84 บริษัท ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. รับสมัครผู้พิการ (ประจำศูนย์เชียงใหม่) ด่วน ข่าวสมัครงาน 188
85 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา รับสมัคร ครูผู้สอน / เจ้าหน้าที่สนับสนุน ซึ่งเป็นผู้พิการที่มีบัตรคนพิการ (ด่วน) 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 190
86 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน (สำหรับผู้พิการ) ข่าวสมัครงาน 202
87 บริษัท ริช พาติโน่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป พิการทางด้านร่างกาย สายตาเลือนราง ข่าวสมัครงาน 205
88 บริษัท กรุงไทย ออพติค จำกัด รับสมัครตำแหน่ง พนักงานขาย พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ข่าวสมัครงาน 297
89 บริษัท หรรษาโฮเต็ล จำกัด รับสมัครพนักงานช่วยงานกราฟฟิก ไอที หรือประสานงานเอกสารฝ่าย 1 อัตรา พิการทางร่างกายและพิการทางการได้ยิน ข่าวสมัครงาน 225
90 จ.ปัตตานี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข่าวสมัครงาน 166
91 บริษัท จิ้นเซ่งฮวด อะไหล่ยนต์ จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ข่าวสมัครงาน 219
92 บริษัท เงินติดล้อ จำกัด รับสมัครงานธุรการ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ข่าวสมัครงาน 262
93 บริษัท เดียคริท (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครพนักงานเขียนแบบพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ข่าวสมัครงาน 183
94 รับสมัครพนักงาน (ผู้พิการ) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ตําแหน่ง ธุรการ ข่าวสมัครงาน 291
95 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับผู้พิการเดินได้และสื่อสารได้ ทำงานธุรการ 5 อัตรา ข่าวสมัครงาน 222
96 บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พิการ) ข่าวสมัครงาน 224
97 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรคนพิการเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 187
98 บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ปทุมธานี ข่าวสมัครงาน 409
99 บริษัท Tyrolit Olympus Co., Ltd.เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ จำนวน 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 202
100 บริษัท Cobra Internation Co., Ltd. เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : เมืองชลบุรี ข่าวสมัครงาน 217

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก